Vilket material är starkast i förhållande till vikten?

Hur starkt material är diamant egentligen jämfört med andra material?

Diamant 15/2015

Ingenjörer har under minst ett sekel arbetat på att utveckla starkare och starkare material.

Metallerna har länge legat i topp, men under de senaste decennierna har nyutvecklade nanomaterial visat sig vara världens starkaste.

Här är en topp 5 över världens starkaste material.

1. Carbyne Styrka: 60-75 MNm/kg Carbyne är ett nytt material, starkare och hårdare än alla andra material. Det består av trådar av kolatomer, sammanbundna genom växelvis tredubbel- och enkelbindningar eller dubbelbindningar, 200 gånger starkare än stål och dubbelt så starkt som nr 2 på listan:

2. Grafen Styrka: 47-55 MNm/kg

3. Kolnanorör Styrka: 43-50 MNm/kg

4. Diamant Styrka: 25-65 MNm/kg

5. Zylon Styrka: 3,8 MNm/kg

Materialens styrka har mätts i jämförelse till materialets vikt och enheten är MNm/kg. Det står för meganewtonmeter per kilogram och är den kraft som ett fiber av materialet kan stå emot, dividerat med dess densitet.