Diamant 15/2015

Vilket material är starkast i förhållande till vikten?

Hur starkt material är diamant egentligen jämfört med andra material?

Ingenjörer har under minst ett sekel arbetat på att utveckla starkare och starkare material.

Metallerna har länge legat i topp, men under de senaste decennierna har nyutvecklade nanomaterial visat sig vara världens starkaste.

Här är en topp 5 över världens starkaste material.

1. Carbyne Styrka: 60-75 MNm/kg Carbyne är ett nytt material, starkare och hårdare än alla andra material. Det består av trådar av kolatomer, sammanbundna genom växelvis tredubbel- och enkelbindningar eller dubbelbindningar, 200 gånger starkare än stål och dubbelt så starkt som nr 2 på listan:

2. Grafen Styrka: 47-55 MNm/kg

3. Kolnanorör Styrka: 43-50 MNm/kg

4. Diamant Styrka: 25-65 MNm/kg

5. Zylon Styrka: 3,8 MNm/kg

Materialens styrka har mätts i jämförelse till materialets vikt och enheten är MNm/kg. Det står för meganewtonmeter per kilogram och är den kraft som ett fiber av materialet kan stå emot, dividerat med dess densitet.