Ljuddött rum ger total arbetsro

Soundproofed room, Orfield

Det ljudtäta rum som Orfield Laboratories Inc byggt i Minnesota i USA är den tystaste platsen på jorden.

Laboratoriet är inhyst i ett större rum med tjocka väggar. Rummet vilar dessutom på fjädrar, så att inga vibrationer når in. Inne i det ljudtäta rummet ser hundratals ljudabsorberande plattor till att alla ljud sugs upp. De enda ljud man kan höra när man befinner sig i det ljuddöda rummet är därför dem som kroppen själv skapar. Till exempel hör man sina egna hjärtslag.

Ljudtrycket är lägre än det minsta vårt öra kan fånga upp. Det ger bakgrundsbullret ett negativt värde, som uppskattats till minus 9,4 dBA. Rummet används för att testa materials och maskiners akustiska egenskaper.