Varför måste mat frysas ned till -18 grader?

Varför är mat hållbarare vid minus 18 grader än vid minus 10 grader?

© Shutterstock

Det finns två skäl till att mat håller sig längre vid lägre temperaturer. Det ena handlar om livsmedelshygien, som går ut på att hindra bakterier och svampar från att föröka sig. Det andra gäller livsmedlens kvalitet.

Redan vid 0 °C förekommer det i stort sett ingen bakterie- eller svampväxt, och i en frys vid minus 18 °C tar det även de mest köldälskande bakterierna drygt ett halvår att fördubbla sitt antal. Med hänsyn till livsmedelshygienen är det alltså ingen större skillnad på om maten förvaras vid minus 10 °C, minus 18 °C eller ännu lägre temperatur. Det är dock annorlunda när det gäller livsmedlens kvalitet.

Kemiska reaktioner fortsätter att förlöpa ända ned till den absoluta nollpunkten vid minus 273 °C, och därför bryts maten sakta men säkert ned, nästan oavsett hur kallt den förvaras. Feta livsmedel är särskilt utsatta, då fett lätt reagerar med syre och härsknar. De flesta livsmedel bevarar sin kvalitet i 3–12 månader i en vanlig frys.