Photo by Jason Tuinstra on Unsplash

Varför kan salt användas som konserveringsmedel?

Vad är det med salt som gör att det kan användas för att konservera matvaror?

Principen i nedsaltning är att man skapar största möjliga saltkoncentration utanför cellerna i till exempel det kött som man vill bevara.

Tack vare en process som kallas osmos vandrar vattnet dit saltkoncentrationen är störst.

Resultatet är att köttet blir uttorkat.

Utan vatten kan bakterier inte leva, och därmed fördärvas inte matvarorna.

Under antiken var salt ofta mer efterfrågat än guld, och saltet skapade grundvalen för många ekonomier.

Det berodde framför allt på saltets utomordentliga kvaliteter som konserveringsmedel.