Varför kan honung hålla så länge?

Honung håller sig i åratal, även utan att stå i kylskåp. Hur är det möjligt?

Honung i glasburk på mörk bakgrund
© Shutterstock

Honungs långa hållbarhet beror på det höga sockerinnehållet i den nektar som bina samlar in och omvandlar till honung. Socker utgör cirka 80 procent av innehållet i honungen. Sockret i nektarn består av druvsocker, fruktsocker, rörsocker och mindre mängder av maltsocker och andra sockerarter. Redan under insamlingen tillsätter biet enzymer till nektarn, och därmed ändras sockerarternas sammansättning. Bland annat spjälkas en del av druvsockret till druvsockersyra och väteperoxid, som hämmar tillväxten av bakterier och svampar. Dessutom minskar bina vatteninnehållet, som till sist är omkring 20 procent i honungen mot cirka 60 procent i nektarn. Det ringa vätskeinnehållet är en annan väsentlig orsak till honungens mycket långa hållbarhet, för det bidrar till att bakterier och svampar inte kan föröka sig så lätt. Honungen suger så att säga ut fukten ur bakterierna och dödar dem.