Varför finns det ofta en liten apelsin inne i apelsinen?

Ofta sitter det en extra liten apelsin upptill på apelsinen. Kan det tyda på bestrålning?

Apelsin inuti en apelsin
© Shutterstock

Det kan mycket riktigt se ganska groteskt ut, när man skalar en stor navelapelsin och hittar en extra liten och ofta helt förvriden apelsin inne under skalet i den ojämna, buliga toppen. Trots det märkvärdiga utseendet är det dock inget tecken på sjukdom eller mänsklig påverkan. Apelsiner kan indelas i tre stora grupper. Sorterna i den första gruppen har normala frukter. Sorterna i den andra gruppen är de så kallade blodapelsinerna, som har rött fruktkött. Slutligen har vi navelapelsinerna, som just kännetecknas av att det sitter en extra liten apelsin i toppen. Den lilla tvillingapelsinen bildas på grund av att navelapelsinens blomma är försedd med en extra krans av små fruktblad, de delar av blomman som bildar anlaget till den färdiga frukten. Egenskapen är genetiskt betingad och förekommer hos alla navelapelsiner, men den extra lilla frukten är särskilt tydlig i mycket stora exemplar. Även om den extra frukten inte har framavlats medvetet, har den så att säga följt med på köpet, när apelsinodlare har valt apelsinträd med extra stora frukter att avla vidare på. Extra frukter, som också kallas bifrukter, förekommer också hos andra växter med stora frukter, bland annat lök. Förmodligen producerar växten de små bifrukterna som ett slags extra investering, när det förekommer ett näringsöverskott. Att göra den redan befintliga frukten ännu större skulle nämligen biologiskt sett vara slöseri med energi. Det skulle bara resultera i mer fruktkött och inte fler frön. Det lönar sig bättre att bilda en extra frukt och därmed nya frön.