Varför blir man varm av chili?

Den brännande känsla som chili orsakar i munnen och kroppens reaktion i form av svettningar beror på de små frukternas innehåll av ämnet capsaicin och en grupp av besläktade ämnen, de så kallade capsaicinoiderna. Capsaicin har den egen-skapen att det binder sig till en receptor, TRPV1, i nervsystemet.

Stark chili på mörk bakgrund
© Shutterstock

Den brännande känsla som chili orsakar i munnen och kroppens reaktion i form av svettningar beror på de små frukternas innehåll av ämnet capsaicin och en grupp av besläktade ämnen, de så kallade capsaicinoiderna. Capsaicin har den egen-skapen att det binder sig till en receptor, TRPV1, i nervsystemet. För det första är receptorn involverad i att överföra smärtsignaler från kroppens nerver till hjärnan, och för det andra spelar den en viktig roll i regleringen av vår kroppstemperatur. Capsaicin aktiverar alltså smärtnerverna i munnen, samtidigt som de temperaturkänsliga nerverna blir känsligare. Det sistnämnda lurar hjärnan att tro att temperaturen är högre än den faktiskt är, och det får kroppen att svettas i ett försök att göra sig av med värmen. Chilins effekt på kroppen är alltså rent kemisk och motsvarar att trycka på en knapp, som får oss att svettas och uppleva en brännande känsla i munnen. Utan TRPV1-receptorn skulle vi sålunda inte alls uppleva någon effekt av chilin, och så förhåller det sig hos fåglar. De äter chili utan några problem.