Varför blir humrar röda?

Man himlar ofta med ögonen, när man hör något dumt. Är det symboliskt för att ta avstånd från personen eller finns det någon annan orsak?

Hummer på is
© Shutterstock

Enligt forskarna kan det finnas två olika förklaringar till att man himlar med ögonen. Den ena är att man faktiskt omedvetet vill markera ett avstånd till den andra personen eller till de synpunkter som han har. Genom att ”titta bort” avbryter man kontakten och signalerar därmed att man inte håller med. Varför vänder man blicken uppåt när man tar avstånd? Det finns inga andra håll som är bra! Om man vänder blicken neråt kommer det snarare att signalera osäkerhet eller att man är förlägen, och det är ju inte det som är meningen. Om man vrider blicken åt sidan är det som regel inte för att ta avstånd från samtalspartnern utan för att undvika att se varandra för länge i ögonen. Undersökningar har visat att vi i genomsnitt endast ser varandra i ögonen under 20 procent av ett samtal (kvinnor lite mer, män lite mindre) medan vi resten av tiden tittar lite åt sidan, kanske för att få ro att samla tankarna. Slutligen kan man titta åt ett annat håll för att det händer något intressant. Det gör det emellertid mycket sällan uppe i taket. Den andra förklaringen till de himlande ögonen är att det rör sig om ett gammalt beteende då man vänder blicken mot himmelska makter. Traditionellt finns de gudomliga krafterna i himlen och genom att titta dit skickar man en bön om att de skall se med blida ögon på den idiot man står framför.