Varför är det så svårt att klämma sönder ett ägg?

Den starka och stabila kupolkonstruktionen gör ägget motståndskraftigt gentemot tryckbelastning, men svagt för slag.

Klemme æg i stykker

Hemligheten bakom ett äggs stora hållfasthet mot tryck ligger i dess konstruktion. Skalet på ett ägg kan ses som två kupoler som är hopfogade i botten.

Arkitektoniskt sett är kupolen en stabil och stark konstruktion. Orsaken är att de inre krafterna i en kupol bidrar till att stabilisera konstruktionen som helhet.

När en kupol utsätts för en yttre tryckpåverkan absorberas krafterna och fördelas runt i kupolen. En extra stor tryckpåverkan krävs, för att en kupol verkligen ska brista.

Man kan säga att fågeläggets skal består av två kupoler som absorberar och fördelar tryckbelastningen. Kupolen är så stark att fyra halva äggskal kan bära över sex kilo böcker.

VIDEO: Ägg är inte bara starka – de kan dessutom studsa

Ägg är tryckstarka, men sticksvaga

Medan ägg har stor hållfasthet gentemot tryck, är de i gengäld relativt känsliga för slag. Det beror på att äggskalet ska klara av två varandra motstridiga krav.

Å ena sidan ska skalet skydda fågelfostret mot påfrestningar, till exempel när föräldrarna ruvar. Å andra sidan måste fågelungen själv kunna picka hål på skalet när den är klar att kläckas och komma ut.

Hönsäggets skal är sårbart för slag, eftersom det bara är cirka 0,3 millimeter tjockt. Skalet består framför allt av kalkkristaller som är invävda mellan varandra. Kristallerna gör skalet poröst, så att fågelfostret kan utväxla bland annat syre och koldioxid med omvärlden.

VIDEO: Så här gör du ditt eget studsägg