Vad får en öl att skumma?

Skummet på öl består huvudsakligen av proteiner från den malt som ölet är bryggt på. Öl skummar emellertid mycket olika, då det är flera faktorer som påverkar skummets stabilitet. Det är till exempel inte alla proteinmolekyler som bildar skum. Skummet bildas av stora proteinmolekyler, och när ölet påverkas av pumpar och filter bryts dessa molekyler ned, så att det bildas mindre skum. Ju mer bearbetat ölet är, desto mindre skummar det alltså. Olika öltyper skummar också olika mycket. Veteöl bildar typiskt kraftigare skum än ett öl gjord på kornmalt, då vetet avger mer protein till brygden.

Tre öl med skum på toppen
© Shutterstock

Skummet på öl består huvudsakligen av proteiner från den malt som ölet är bryggt på. Öl skummar emellertid mycket olika, då det är flera faktorer som påverkar skummets stabilitet. Det är till exempel inte alla proteinmolekyler som bildar skum. Skummet bildas av stora proteinmolekyler, och när ölet påverkas av pumpar och filter bryts dessa molekyler ned, så att det bildas mindre skum. Ju mer bearbetat ölet är, desto mindre skummar det alltså. Olika öltyper skummar också olika mycket. Veteöl bildar typiskt kraftigare skum än ett öl gjord på kornmalt, då vetet avger mer protein till brygden. I England kan vissa bryggerier tillföra en liten mängd vete till ölet för att få det att skumma. På andra ställen brygger man företrädesvis pilsner på ren kornmalt med extra lågt proteininnehåll, för i dessa länder är det inte tradition med kraftigt skum på ölet.