Sanningen om lightläsk

Lightläsk har i snart 70 år släckt konsumenternas törst. De konstgjorda ­sötningsmedlen har testats noggrant, men forskare är fortfarande osäkra på om lightversionen är ett mer hälsosamt alternativ till socker i kampen mot den globala överviktsepidemin.

Lightläsk har i snart 70 år släckt konsumenternas törst. De konstgjorda ­sötningsmedlen har testats noggrant, men forskare är fortfarande osäkra på om lightversionen är ett mer hälsosamt alternativ till socker i kampen mot den globala överviktsepidemin.

Shutterstock

"Lightläsk är bättre för hälsan" - Nej

2015 publicerades en stor europeisk studie som sammanfattade ett antal tidigare undersökningar av lightläsk. ­Forskarna hittade betydande bevis för att det är skillnad på vilken sorts läsk människor dricker.

De försökspersoner som drack läsk med kalorifria sötningsmedel hade ett lägre intag av energi och gick ned i vikt jämfört med dem som drack varianten med socker.

Men det innebär inte att lightläsk nödvändigtvis är mer hälsosamt i längden. 2019 publicerade 50 forskare en studie i vilken de hade följt mer än 450 000 personer från tio europeiska länder i 16 år i genomsnitt.

Resultaten visade en överdödlighet på 17 procent bland läskdrickare jämfört med dem som inte drack läsk alls – varken lightvarianten eller den vanliga.

Läsk med socker medför högre risk för att dö av mag-och tarmsjukdomar, medan de som föredrog lightläsk löpte större risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskare har dock inte kunnat bevisa om det beror på läsken eller om läsken bara är en del av en ­generellt mer ohälsosam livsstil.

"Aspartam är cancerframkallande" - Nej

Aspartam är framtaget på konstgjord väg, men i kroppen bryts det ned till naturliga ämnen som bland annat finns i exempelvis kött och grönsaker.

Utifrån all samlad forskning uppskattar de två största myndigheterna för livsmedelssäkerhet i västvärlden, EFSA i Europa och FDA i USA, att aspartam är oskadligt under gränsvärdena.

© shutterstock

Gränsvärdena kallas även "rekommenderat dagligt intag" (RDI) och fastställs av toxikologer. I EU ligger RDI på 40 milligram per kilo kroppsvikt.

Det innebär att en person som väger 70 kilo inte bör inta mer än 2 800 milligram aspartam om dagen.

"Marknaden för lightläsken växer" - Ja

Det genomsnittliga midjemåttet på jordens befolkning har ökat kraftigt de senaste 40 åren, och läsk med konstgjorda sötningsmedel är ett självklart val för överviktiga personer.

Det avspeglas i försäljningssiffror som fortsätter att stiga. Andelen överviktiga har tredubblats mellan 1975 och 2016, enligt siffror från WHO, Världshälsoorganisationen.

Det totala antalet personer med kroppsmasseindex (BMI) över 30 (gränsen för fetma) är nu över 650 miljoner och prognoser visar att siffran stiger.

Beräkningar från WHO avslöjar att andelen vuxna med ett BMI över 30 i Nord- och Sydamerika är: 29%

©

Andel med BMI över 30

  • Orange: Nord- och Sydamerika
  • Gult: Europa
  • Blått: Afrika
  • Grönt: Sydostasien