Shutterstock

Sallad i hyllsystem ska rädda klimatet

Genom att odla grödor vertikalt ska företaget Nordic Harvest spara både utrymme, vatten och koldioxid i framtidens livsmedelsproduktion.

Framtidens grödor ska odlas i varuhus mitt i storstaden. Frågar man danska Nordic Harvest så hör det så kallade vertikala jordbruket hemma bland de lösningar som kan rädda klimatet.

I en 7000 kvadratmeter stor lagerbyggnad har företaget startat en omfattande växtproduktion.

I hyllsystem sår man sallad och örtkryddor i gödslat vatten, och i stället för solljus får växterna näring av specialdesignade LED-lampor.

Lamporna gör det möjligt att odla vertikalt: När varje växt får tillgång till sitt eget ljus behöver man inte oroa sig för skuggan från hyllplanet ovanför.

🎬 Kolla in Nordic Harvests odling här:

Video

Odlar 250 gånger mer mat än utomhus

Kapaciteten att utnyttja utrymme är ett av det vertikala jordbrukets försäljningsargument. Genom att placera växterna mycket tätt och i flera lager kan man producera livsmedel på en betydligt mindre areal än genom klassiskt jordbruk.

Om båda jordbrukstyperna fick samma utrymme skulle man enligt Nordic Harvest faktiskt kunna odla 250 gånger fler grödor genom vertikal odling. Metoden gör odlingsformen särskilt attraktiv för storstadsområden, där utrymmet redan är begränsat.

Samtidigt är klimatfördelarna många: Inte nog med att man kan frigöra markarealer till återplantering av skog, utan livsmedelsproduktionen mitt i storstaden minskar behovet av förorenande transporter.

Om din sallad inte måste transporteras långa avstånd kan utsläppet av koldioxid reduceras märkbart.

Slipper farliga bakterier och skadedjur

Nordic Harvest använder sig av så kallad hydroponisk odling, det vill säga odling i vatten utan jord. Fördelen är att växterna får näring och mer direkt.

När man göder jord med exempelvis flytande gödsel eller dött växtmaterial, måste gödningen först brytas ned av svampar eller bakterier, för att växternas rötter ska kunna ta upp den. Men när rötterna placeras direkt i näringsrikt vatten blir bakterierna överflödiga.

Därmed riskerar växterna inte heller att bli sjuka av eventuella skadliga bakterier eller skadedjur i jorden. Samtidigt sparar man in stora mängder vatten i produktionen, eftersom man inte behöver vattna eller skölja växterna i samma omfattning som i andra system.

Enligt Nordic Harvest är deras vattenförbrukning 95 procent längre än under vanligt jordbruk.

Träden – eller salladen – växer dock inte ända upp till himlen. Det vertikala jordbrukets LED-lampor slukar stora mängder energi, vilket kan leda till ytterligare klimatbelastning. Nordic Harvest använder sig därför av hållbar el från vindkraftverk.