Är mat som värms i mikrovågsugn onyttig?

Vissa påstår att det är skadligt att äta mat som värmts i en mikrovågsugn, men hur går uppvärmningen egentligen till?

Micro wave oven

När maten värms i en mikrovågsugn, rör det sig om en enkel omvandling av en typ av energi – elektromagnetisk strålning – till en annan typ av energi – värme. Därför är det ofarligt att äta mat som värmts i mikrovågsugn.

Mikrovågor är elektromagnetisk strålning med en bestämd våglängd och en bestämd mängd energi. Vid kollisioner mellan mikrovågor och vattenmolekyler i maten överförs energin till vattenmolekylerna, som kommer i rörelse.

De vibrerande molekylerna knuffar till, drar i och kolliderar med varandra, och på så sätt fortplantar sig värmen från vattenmolekylernas rörelse i hela maten. Mat tillagad i mikrovågsugn tillförs alltså inte några främmande ämnen.

Vissa näringsämnen och vitaminer förstörs under uppvärmningen, liksom vid uppvärmning i en vanlig ugn, medan andra näringsämnen blir lättare att ta upp i kroppen, när maten har värmts upp.

Vibrerande vatten värmer upp maten

Mikrovågor bildas av en magnetron och leds in i ugnen genom ett metallrör. Vågorna reflekteras av metallen på insidan av ugnen, och med hjälp av en metallfläkt sprids energin i hela ugnen. När mikrovågorna absorberas i maten, sätter de vattenmolekylerna i rörelse. Molekylerna rör sig med så hög hastighet att det utvecklas värme, som värmer upp maten.

Micro wave explanation