Shutterstock

Kan förpackningar göra maten giftig?

Forskare har studerat vilka kemiska ämnen som kan hamna i vår mat och dryck via förpackningarna och har hittat nästan 3 000 olika kemiska ämnen. Av dem är 65 procent inte godkända i livsmedel. Se vilka.

Det är närapå omöjligt att undvika förpackningarna till de matvaror vi stoppar i oss. Tänk bara på pizzakartongen, plastfilmen runt gurkan eller mjölkförpackningen.

Forskare från University College London har tittat närmare på mängden kemiska ämnen i förpackningarna och undersökt vilka av dem som kan vara skadliga för människor.

Studien avslöjade 2 881 så kallade Food Contact Chemicals (FCC), det vill säga kemiska ämnen som kan överföras till mat och dryck via förpackningar av plast, papper, papp, metall, glas och keramik.

66 procent är förbjudna ämnen

Av de 2 881 kemiska ämnena var 1 035 godkända att använda med livsmedel – vilket alltså innebär att så mycket som två tredjedelar av de upptäckta kemiska ämnena inte är tillåtna att använda med mat.

Myndigheter arbetar nu antingen med att förbjuda eller att införa gränsvärden för flera av de giftiga ämnena. Inom EU har exempelvis användandet av bisfenol A förbjudits i nappflaskor för barn under tre år.

Forskarna har dessutom upprättat en databas kallad FCCmigex, för att systematiskt kartlägga spridningen av av FCC i våra livsmedel.