Shutterstock
bett av äpple

Hur ren blir frukten när jag sköljer den?

De flesta av oss har fått lära sig att skölja frukten innan vi äter den. Men blir den verkligen helt ren av bara vatten, eller sitter bakterier och pesticider fortfarande kvar?

Frukter bär på diverse mikroorganismer och ämnen och det är bara vissa av dem som försvinner när frukten sköljs med vatten.

Bakterier, andra mikroorganismer och pesticider sitter inte särskilt hårt på frukters yta. Vissa sätter sig som en beläggning utanpå frukten, medan andra tar sig in genom skalet.

På ett äpple kan det till exempel finnas salmonella, listeria, kolibakterier, norovirus, amöbor och rundmaskar. De kan göra dig dålig i magen och ge upphov till förgiftningssymptom, men sjukdomsalstrande mikroorganismer kan man nästan alltid tvätta bort helt och hållet.

Pesticider är dock svårare att bli av med, eftersom de har utvecklats för att sätta sig på frukt och grönsaker och skydda dem mot skadedjur.

Det är bara få pesticidrester som kan avlägsnas helt. Många av dem är i princip omöjliga att bli av med hur mycket man än försöker.

Frukt angrips av gifter och organismer

Pesticider och mikroorganismer kan tränga in i frukten, så att de inte går att skölja bort.

organismer i äpple
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1: Organismer skapar fläckar

Frukter lever med naturliga organismer, som tar sig in i vävnaden. Där skapar de ruttna fläckar, som inte går att skölja bort. Fläckarna är emellertid ofarliga för oss människor.

bakterier på äpple
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2: Bakterier sitter löst

Salmonella, virus och andra sjukdomsalstrande organismer fastnar när fruktodlare vattnar med förorenat spillvatten. De sitter löst på ytan och kan enkelt tvättas bort.

pesticider äpple
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3: Pesticider tränger in

Vissa pesticider sätter sig på ytan och kan tvättas bort, medan andra sitter fast riktigt ordentligt. Vissa typer tränger ner i fruktens skal och är därför omöjliga att skölja bort.

Oavsett bör du alltid skölja frukt och grönsaker ordentligt. En amerikansk studie har visat att fyra av tio barn har oroväckande höga halter av pesticider i kroppen, som de har fått i sig från bland annat frukt och grönsaker som inte sköljts ordentligt. Det rör sig om ämnen som kan leda till bland annat försämrad spermiekvalitet, cancer, fosterskador och Parkinsons sjukdom.

Hälsomyndigheterna har därför angett gränsvärden för hur mycket pesticidrester frukt och grönsaker får innehålla.

Organismer förstör frukt

På frukter växer även naturliga mikroorganismer.

Om organismerna tränger in i en frukt, till exempel genom en spricka i skalet på ett äpple, kan de förstöra frukten och ge upphov till ruttna fläckar.

Sådana fläckar går inte att tvätta bort, eftersom de sitter i fruktköttets vävnad eller celler. De naturliga mikroorganismerna är dock ofarliga för oss människor.

Pesticiderna är inte jämnt fördelade

Innehållet av pesticider varierar mycket mellan olika sorters frukt och grönsaker. Se de värsta syndarna här: