Kan honung hålla för evigt?

Kan honung hålla sig för evigt?

Honung har använts till balsamering av lik och som gravgåvor i egyptiska kungagravar. Men håller den sig för evigt?

Honung håller sig för evigt

Om honung förvaras i en kruka med tättslutande lock, så att fukt inte kan tränga in, kan den i princip hålla sig för evigt.

Den obegränsade hållbarheten beror på en kombination av högt sockerinnehåll, låg vattenhalt och speciella enzymer.

När bin suger nektar från växter, tillsätter de samtidigt enzymer som förändrar sockerarterna i nektarn. En del av druvsockret spjälkas exempelvis till druvsockersyra och väteperoxid, som effektivt dödar bakterier och svampar.

I Tutankhamons grav fandt man over 3000 år gammel honning.

Da arkæologer i 1920’erne udgravede Tutankhamons grav, fandt de bl.a. en krukke med stadig spiselig honning.

© Shutterstock & The New York Times/Scanpix

Förvara honung i tätslutande burkar

Honungens höga koncentration av socker är en annan väsentlig orsak till den långa hållbarheten. Honung innehåller omkring 80 procent socker, som binder vätska – även från eventuella bakterier. Sockret suger ut vätskan ur bakterierna så att de torkar ut och dör.

Dessutom är honung relativt sur med ett pH-värde på mellan cirka 3 och 4,5, där 7 är neutralt. Bakterier och svampar klarar inte att överleva i en så pass sur miljö.

För att honung ska hålla sig är det viktigt att den förvaras i tättslutande behållare. Om locket inte är ordentligt åtdraget, kommer honungen nämligen att suga fukt från luften. Därigenom ökar vattenhalten, så att bakterier får goda tillväxtbetingelser.

Man bör dessutom avstå från att stoppa ned ett finger eller en smutsig smörkniv i honungen – det kan tillföra bakterier och fukt.

Honung var forntidens undermedel

Balsamering: Enligt sägen lades Alexander den store vid sin död 323 f.Kr. i en guldkista fylld med honung, så att hans lik inte skulle ruttna under den långa hemfärden från Babylon.

Desinfektion: Honung har i tusentals år använts för behandling av sår. Till exempel smorde egyptierna honung på sår eftersom det fick såren att vätska mindre och läka snabbare.

Gravgåvor: När Howard Carter öppnade Tutankhamuns grav 1922 fann han en förseglad kruka med honung som efter 3?000 år fortfarande var ätlig.