Shutterstock
spenat

Kan man återuppvärma spenat?

Man skall inte återuppvärma mat med spenat eller persilja, lyder ett gammalt råd. Det är dock farligt bara om man inte sköljer grönsakerna ordentligt eller kyler maten på felaktigt sätt.

Kan man återuppvärma spenat?

Det är riskfritt att återuppvärma spelat eller persilja såvida grönsakerna sköljts noga före kokning, bakning eller stekning och resterna efter middagen har kylts på rätt sätt.

Varför kan man bli sjuk av återuppvärmd spenat?

Det välkända rådet att man inte bör värma upp nedkyld eller frusen spenat eller persilja och andra grönsaker med många blad kommer sig av att det på de bladrika växterna lättare kan sitta kvar rester av jord, som bakterier gömmer sig i.

Dessa jordbakterier kan omvandla kväveföreningen nitrat till nitrit, om matresterna kyls ned för långsamt eller förvaras för varmt.

Nitrit i stora mängder riskerar att framkalla en ”inre kvävning” hos människan, och barn under ett år är särskilt utsatta. Nitritet binder sig nämligen till kroppens röda blodkroppar och hindrar dem från att transportera runt syre i systemet.

När väl nitratet blivit till det farliga nitritet, bryts det inte ned vid uppvärmning, och det är därför som det är viktigt att bli av med jordbakterierna när rätten tillagas första gången.

Då är det inget problem att återuppvärma spenat..

Det går bra att återuppvärma spenat.
© Shutterstock

Återuppvärmning av andra livsmedel

Till skillnad från spenat finns det en del matvaror så ska vara försiktig med att värma upp igen. Livsmedlen på listan kan tekniskt sett återuppvärmas, men du riskerar att bli sjuk om du inte gör det på rätt sätt.

Återuppvärmning av kyckling

Det går fint att värma upp kyckling igen. Men det är viktigt att köttet värms upp till minst 75 grader Celsius. Använd en mattermometer för att vara säker på att köttet har värmts upp till rätt temperatur.

Återuppvärmning av ris

Om ris har stått länge i rumstemperatur kan det ge matförgiftning. Det är inte återuppvärmningen av ris som orsakar problem, utan den sporbildande bakterien Bacillus cereusder, som kan föröka sig i rumstemperatur. Sporerna från bakterien är värmeresistenta och överlever därför lätt en sväng i mikrovågsugnen.

Återuppvärmning av potatis:

Precis som ris kan potatis ge matförgiftning om de förvaras för länge utanför kylskåpet. Det kan nämligen skapa grogrund för den farliga bakterien Clostridium botulinum som kan ge botulism. Bakterien kan utvecklas genom långsam avsvalning under fuktiga förhållanden, så se till att kyla ned din tillagade potatis direkt.