Shutterstock

Är teflonpannor giftiga?

Det kan vara svårt att skiljas från gamla teflonpannor så länge de fyller sin funktion. Men teflonpannor kan under hög uppvärmning avge hälsofarliga ämnen.

Teflonpannor är i allmänhet inte giftiga. Men man bör ändå vara uppmärksam.

Det finns bland annat en risk med gamla teflonpannor, eftersom teflonbeläggningen kan bli så sliten att beläggningen flagnar och hamnar i maten.

Teflon kan brytas ned till skadligt ämne

Experter rekommenderar att man kasserar kraftigt slitna stekpannor. De anser dock inte att det är någon fara med att använda teflonbelagda grytor och stekpannor, så länge det rör sig om köksutrustning av hög kvalitet.

Teflon är produktnamnet på ämnet polytetrafluoreten (PTFE). Det kan vid upphettning brytas ned till hälsofarlig perfluoroktansyra (PFOA).

Det sker dock först vid temperaturer över cirka 350 grader Celsius, och så varmt blir det inte under normal matlagning.