gröna potatisar

Är gröna potatisar giftiga?

När potatisar ligger i ljus, blir de gröna. Är det farligt?

Potatisar kan bli gröna, när de utsätts för ljus. Orsaken är att det bildas klorofyll, som är det ämne som gör det möjligt för gröna växter att fånga upp och använda solens ljus under fotosyntesen. Samtidigt bildas också en rad giftiga och bittert smakande ämnen vid namn glykoalkaloider, som skall skydda potatisen mot att bli uppäten av djur.

Ämnena är giftiga och kan i stora doser till och med vara dödliga för både djur och människor. I milda fall drabbas den förgiftade av magsmärtor, kräkningar och diarré. I svårare fall uppstår yrsel, apati, förvirring, synstörningar och medvetslöshet. Dödsfall är sällsynta men har inte desto mindre observerats hos barn, som fått i sig omkring 50 mg glykoalkaloider per kilo kroppsvikt.

Hur grön en potatis är kan dock inte avslöja hur giftig den är, då bildningen av klorofyll och glykoalkaloider sker i helt olika biokemiska reaktioner i cellerna.