Shutterstock

Är det farligt att laga mat i en mikrougn?

Vi har inte någon mikrovågsugn där jag arbetar. En av mina kollegor är nämligen emot användandet av dem. Hon menar att de är hälsofarliga, och att maten till och med kan bli cancerframkallande. Kan det verkligen vara riktigt?

Mikrovågor är elektromagnetiska svängningar, som sätter vatten- och fettmolekyler i rörelse inne i ugnen. Det får molekylerna i maten att vibrera med så stor hastighet att det uppstår värme.

Detta snabba sätt att tillreda maten på har blivit mycket populärt, men omgärdas samtidigt av en viss osäkerhet. Det har bland annat hävdats att mikrovågor kan leda till oönskade kemiska förändringar i mat, och en del mammor är till exempel rädda för att skada sina barn, vars mjölk de värmer med hjälp av mikrovågor. De allra flesta experter är emellertid fullständigt eniga om att den oron är helt ogrundad.

Mikrovågorna är nämligen inte kraftiga nog att orsaka hälsovådliga förändringar. Tvärtom kan det vara nyttigare att äta livsmedel som tillagats i mikrovågsugn – till exempel blir det ofta färre bakterier i maten, och grönsaker behåller vitaminerna mycket bättre, när de tillreds med mikrovågor än när de kokas i en gryta. Enligt experterna finns det heller ingen risk att människor skall påverkas av mikrovågorna utanför ugnen.

Strålarna kan nämligen inte tränga genom det lager av metall som finns i både dörren och ugnen. Eftersom uppvärmningstiden i en mikrovågsugn är betydligt kortare än i en vanlig ugn, och temperaturen fördelar sig mer ojämnt, måste man emellertid vara extra uppmärksam på att låta maten bli ordentligt genomvarm för att döda bakterierna.

Som regel är det bara en fråga om att låta maten stå en stund, innan man serverar den, så att värmen hinner fördela sig ordentligt.

Vi guidar dig runt i forskarnas fantastiska värld

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.