Fiskbajs ger fräsch sallad

Fisk och grönsaker kan odlas i slutna system som inte förorenar miljön. Tekniken används bland annat i jordens mest tätbefolkade område.

Sallad

Problem: Jordbruket förorenar

Illgröna giftalger och miljontals döda fiskar är följden av alltför höga koncentrationer av näringsämnen i åar och hav. Fosfor och kväve från jordbruket är de vanliga syndarna. För att undvika en katastrof måste utsläppen upphöra. Lösningen är att hitta en sätt att återanvända näringen.

Lösning: Fånga lunchen på taket

Odla fisk i ett system av spirande växter, och vips omvandlas fiskarnas avföring till mat.Tekniken, som kallas akvaponik, är en kombination av fisk- och växtodling.

Dyra och förorenande livsmedelstransporter undviks och samtidigt slipper jordbrukaren tänka på att gödsla sina grödor; växterna får allt de behöver från fiskarna.

På Gazaremsan odlar många familjer fisk och grönsaker i akvaponisystem på taken för att få mat så det räcker. Foto: Mohammed Abed/AFP/Scanpix

Systemet fungerar på så sätt att fiskar eller kräftdjur hålls i en bassäng. Bakterier bryter ner avföringen till ämnen som ger näring åt jordfria växter. I Gaza har akvaponik blivit en allt vanligare syn på stadens platta tak. Den fungerar som ett komplement till det begränsade jordbruket på Gazaremsan, världens mest tätbefolkade område.

Växterna klarar sig utan jord genom att sticka ner rötterna i det näringsrika vattnet. Foto: Getty Images

I övriga världen är akvaponik mest en hobby. Ett system i familjestorlek kostar 30 000 kronor och ger 100 kilo fisk och 2 000 grönsaker om året. Elförbrukningen är minimal. Den nobelprisnominerade ekonomen Peter Drucker betraktar akvaponik som en central teknik i den framtida kampen mot föroreningar med näringsämnen.

Fiskbajs är mums för salladen

1. Odlingstank till ätlig fisk, exempelvis tilapior eller malar, som är tåliga och enkla att hålla och som växer snabbt. 2. Utfällningstank i vilken utvalda bakterier bryter ner avföring och matrester till näring. 3. Grönsakerna, som växer utan jord, tar upp näringen direkt ur vattnet. 4. En sumptank från vilken det nu rena vattnet pumpas tillbaka till fiskarna.

Nio utmaningar som måste lösas här och nu

Människan står inför en rad stora utmaningar som måste lösas nu om jorden ska ha en chans. Som tur är kommer tekniken till hjälp.

Läs mer i det stora temat i Illustrerad Vetenskap: