Shutterstock
Bazooka bliver affyret.

Ramlar man baklänges när man avfyrar en bazooka?

En bazooka avfyrar raketer med stor kraft, men betyder det att man ramlar baklänges när den avfyras?

De flesta skjutvapen och kanoner har slutna rör genom vars främre del projektiler slungas ut av små explosioner. När projektilen åker ut ur det slutna röret knuffas hela röret bakåt med motsvarande kraft, helt i enlighet med Newtons tredje lag. Det är detta som kallas rekyl.

En bazooka består emellertid av ett öppet rör. När en raket avfyras med en bazooka slungas varm gas i hög hastighet ut ur vapnets bakre del. Gasen knuffar emellertid knappt märkbart röret bakåt, eftersom gasen släpps ut genom rörets öppna bakre del.

Bazookan påverkas bara i liten utsträckning av friktionen mellan raketen och röret eller mellan gasen och röret.

Därför kan skytten stå eller sitta utan att påverkas nämnvärt av rekylen när bazookan avfyras. Bazookan kallas därför ofta för ett rekyllöst vapen.

Bazookor bör dock alltid avfyras med rejält säkerhetsavstånd bakåt, eftersom gasen som slungas ut ur bakänden kan träffa en människa – eller en vägg – och slå tillbaka mot skytten.

Äldre bazookamodeller gav ifrån sig en stor sticklåga baktill, vilket innebar att det inte alltid bara var fienden som sårades när de avfyrades.