Kan en ljuddämpare göra skottet helt ljudlöst?

Hur fungerar en ljuddämpare på en pistol, och hur mycket av ljudet kan den ta bort?

Prickskyttegevär med ljuddämpare
© Shutterstock

När ett vapen avfyras, uppstår det ett mycket högt tryck, och överljudsknallen från den ihoppressade luften är det som hörs som ett skott. Ljuddämparen får precis som en bils ljuddämpare luften att utvidga sig, och därmed sänks dess hastighet till under ljudets. En ljuddämpad pistol är dock inte helt tyst. Den smäller när den avlossas, men ljuddämparen reducerar knallen så att den inte hörs, om man är på lite avstånd eller på en bullrig plats. Tekniskt sett består ljuddämparen av en hylsa med en rad lameller, som bromsar luftströmmen och därmed tar bort en del av lufttrycket. I ett ljuddämpat vapen kan man dessutom använda särskilda patroner med mindre krut. Kulan kommer då inte upp i överljudshastighet och låter därför inte lika mycket. I gengäld får den inte lika lång räckvidd. I Sverige krävs det licens för att få använda ljuddämpare. Enligt Vapenförordningen 1996 kan tillstånd beviljas till skydd för hälsa och miljö vid jakt och målskjutning, om det är särskilt påkallat, till exempel på grund av hörselskada. De första ljuddämparna tros ha använts under det amerikanska inbördeskriget under åren 1861 till 1865.