Youtube

Kan en atombomb verkligen dränka de Brittiska öarna?

På rysk tv hotade man att spränga en atombomb i Nordatlanten, så att den efterföljande tsunamin skulle skölja bort England. Men är det ens möjligt?

"Det krävs bara en enda avskjutning, Boris, så är England borta en gång för alla."

Så lät hotet från nyhetsuppläsaren på den statsägda tv-kanalen Russia-1. Enligt nyhetsuppläsaren kan den självstyrda ballistiska roboten Poseidon avfyras från en rysk ubåt och framkalla en 500 meter hög tsunami, som skulle översvämma hela Storbritannien.

I tv-inslaget påstås det att Poseidon-missilen har en sprängkraft på 100 megaton TNT – cirka dubbelt upp mot den mest kraftfulla bomb som någonsin har detonerats, den sovjetiska vätebomben Tsar Bomba.

Enligt den amerikanske militäranalytikern H.I. Sutton är båda påståendena dock överdrifter. Poseidon är förvisso ett dödligt vapen om det träffar en brittisk storstad, men sedan bär rapporterna i rysk tv inte mycket likhet med verkligheten.

Se det ryska tv-inslaget här:

Nyhetsinslaget visar hur kärnvapenroboten Poseidon skapar en tsunami som översvämmar Storbritannien och därefter förvandlar ön till en radioaktiv ödemark.

Först och främst är Poseidon-robotens sprängkraft enligt Sutton långt mindre än de anger – omkring två megaton. Dessutom finns det flera felaktigheter i nyhetsinslaget – i tv-klippet avfyras roboten exempelvis från sidan av ubåten, vilket i själva verket sker från bogen.

Sutton konstaterar därmed att informationen i inslaget ska tas med en stor nypa salt.

Ännu en poäng är att energin i de jordbävningar på havsbottnen, som ger upphov till tsunamier på naturlig väg, är flera tusen gånger större än energin som frisätts vid detoneringen av även de mest kraftfulla kärnvapnen. Robotarna skulle alltså knappast kunna mäta sig med naturens tsunamier.

9 321 000 megaton TNT frisattes under Tohoku-jordbävningen i Japan 2011. Energin var därmed 93 000 gånger högre än i en atombomb på 100 megaton.