Shutterstock
Hur snabb är en gevärskula?

Hur snabb är en gevärskula?

Hur snabbt förflyttar sig en projektil i det ögonblick den lämnar gevärsmynningen? Hur snabbt tappar den hastigheten?

Den hastighet en projektil lämnar ett gevär med kallas utgångshastigheten, och den beror dels på vapentypen, dels på ammunitionen. Utgångshastigheten kan mätas med radar eller med en kronograf. Det är ett instrument som med hjälp av fotoceller och en tidmätare beräknar projektilens hastighet. För gevär är utgångshastigheten vanligen 800 m/s, eller 2880 km/h. En projektil är alltså snabbare än Concorde, världens snabbaste passagerarflygplan. Concorden flyger med maximalt 2200 km/h men är uthålligare än en projektil, som på grund av luftmotståndet snabbt förlorar fart.

Som en tumregel sjunker farten från 800 till 700 m/s redan under de första hundra meterna, men hastigheten kan fortfarande vara hela 120 m/s, när projektilen träffar marken – vilket kan ske flera kilometer från den plats där den avfyrades. Eftersom en hastighet på 60-70 m/s är nog för att tränga igenom huden, är en projektil fortfarande farlig, när den träffar marken. Med andra vapentyper kan man uppnå hastigheter på över 1200 m/s. För varje kombination av vapen och projektil finns det dock en optimal hastighet. Överskrids den, eller om projektilens hastighet är lägre, blir dess bana instabil.