Hur långt var tyskarna från en atombomb?

Kom tyskarna så långt med att framställa kärnvapen att det fick inverkan på kriget att tungtvattenfabriken i norska Rjukan bombades?

Utställning av V2-raket
© Shutterstock

Tyskarnas kärnvapenprogram har varit omdiskuterat bland historiker, men det råder enighet om att tyskarna var mycket långt från att kunna avgöra andra världskriget till sin fördel med hjälp av atombomber. Det beror primärt på att produktionen av atombomber kräver uran-235, som bara utgör 0,7 procent av det naturligt förekommande uranet. Dessutom är det svårt att bearbeta uran-235, då det måste utvinnas ur uran-238. Detta är en dyr process, som den tyska krigsekonomin inte klarade av. Tyska fysiker hade byggt en försöksreaktor i den tyska staden Haigerloch, men det är oklart om den var avsedd att framställa atombomber. Man lyckades i alla fall inte utlösa en kedjereaktion under klyvningen, vilket är en förutsättning för kärnkraft och atombomber. Dessutom saknades tungt vatten för att komma igång med processen. Därför hade sprängningen av tungtvattenfabriken i Rjukan en viss betydelse, även om tungt vatten kunde framställas även på andra ställen.