NattesynTOP

Hur fungerar mörkerglasögon?

De används av högutbildade elitsoldater i krigsfilmer. Men finns så kallade mörkerglasögon i verkligheten, och hur fungerar de?

Ögonen registrerar ljuset i vår omgivning i form av ljuspartiklar, så kallade fotoner.

I ögonen registreras fotonerna av stavar, som är särskilt ljuskänsliga, och tappar, som är mindre ljuskänsliga, men i gengäld mer färg- och detaljkänsliga.

Våra ögon har relativt få stavar jämfört med exempelvis katter, vilket gör att vi har svårare att se i mörker.

Det är därför soldater använder så kallade mörkerglasögon för att kunna se efter mörkrets inbrott.

Mörkerglasögon förstärker mängden ljus

Till och med i vad som känns som beckmörker träffar en viss mängd fotoner allt som oftast ändå föremål omkring oss och reflekteras till våra ögon.

Mörkerglasögon förstärker de få fotoner som finns, så att en större mängd fotoner uppstår.

Först omvandlas fotonerna till elektroner, som påverkas av ett elektrisk fält, som ökar både mängden elektroner och deras energinivå.

Därefter träffar elektronerna en fosforskiva, som absorberar elektronernas energi och omvandlar dem till fotoner som ögat kan uppfatta.

Fosforn avger fotoner i våglängder som ger gröna nyanser, vilket gör att omgivningen framträder i grönt.

Ämnet fosfor har valts som material för att våra ögon är extra känsliga för grönt.

Därmed ser den som använder mörkerglasögon alltså inte de fotoner som förekommer naturligt, utan ett betydligt större antal, som tack vare fosforn i glasögonen framträder i gröna nyanser.

Om det verkligen är helt mörkt och det inte reflekteras några fotoner alls mot oss fungerar mörkerglasögonen inte, eftersom de bara förstärker det redan existerande ljuset.