Hur fungerar en modern gasmask?

Vilka var de första som använde gasmasker, och hur fungerar en modern mask?

Soldat med gasmask
© Shutterstock

De flesta förknippar gasmasker med krig, men de första gasmaskerna användes i civila sammanhang. I slutet av 1800-talet fanns det bland annat gasmasker till gruvarbetare och brandmän. I dag används gasmasker på flera ställen i industrin, till exempel som skydd mot giftig ånga från målarfärg eller hälsovådligt damm. Första gången gasmasker användes i krig var 1915, under första världskriget, då kemiska vapen togs i bruk under de långvariga skyttegravskrigen. Det viktigaste i en gasmask är filtret, som renar den luft man inandas. Filtret har i regel flera lager. Ytterst finns ett partikelfilter som kan fånga upp även mycket små orenheter. De bästa partikelfiltren kan till och med fånga upp virus. Efter partikelfiltret kommer ett lager aktivt kol, som är extremt poröst. Ett enda gram aktivt kol kan ha en yta på upp till 2000 kvadratmeter. Tack vare den stora ytan suger kolet upp och neutraliserar i stort sett alla organiska orenheter. Kolfiltret kan dessutom impregneras med ämnen, som kan binda specifika kemikalier som man vill undvika att andas in. Efter kolfiltret finner man ännu ett filter som tar hand om kolpartiklar. Ett av problemen med gasmasker är att filtren efterhand täpps igen och därmed förlorar sin verkan. Aktivt kol suger dessutom.