Hur fungerar en handgranat?

Vi förklarar hur en handgranat fungerar.

grenade numbers

En handgranat består i princip av en metallbehållare fylld med ett explosivt pulver. När pulvret exploderar, krossas behållaren och tusentals små metallbitar flyger åt alla håll med hög hastighet.

1. Säkringsgrepe

Soldaten håller in säkringsgrepen och drar ur säkringssprinten, som håller fast säkringsgrepen i granatens topp.

2. Slagstiftet

När säkringsgrepen vid kastet släpps, slår det fjäderpåverkade slagstiftet snabbt ned och träffar tändsatsen.

3. Tändsatsen

När slagstiftet träffar tändsatsen uppstår en liten gnista, som tänder en kemisk stubin, fördröjningsnippeln, som brinner upp på några sekunder.

4. Fördröjning

En kemisk stubin gör att gnistan tar en viss tid på sig för att nå sprängpatronen. I vissa granater styrs processen av ett hårdpackat pulver.

5. Sprängpatronen

Sprängpatronen aktiverar sprängladdningen i granatens hålrum, så att granaten briserar.