Shutterstock
Amerikanska ambassaden i Havanna

Havannasyndromet: Mystisk sjukdom drabbar amerikanska agenter

Amerikanska myndigheter efterforskar ett antal märkliga sjukdomsfall, som kan ha orsakats av angrepp med mikrovågsvapen.

Havannasyndromet

En mystisk sjukdom hemsöker amerikanska underrättelsetjänster på Kuba.

Fall av påfallande plötsliga och oförklarliga symtom, som antingen kortvarigt eller kroniskt har tvingat diplomater, agenter och soldater ned på knä, har florerat sedan 2016.

Nu kastar en artikel i The New York Times ljus över omfånget av det så kallade Havannasyndromet, som visar att det är långt ifrån bara den kubanska huvudstaden som är drabbad.

Liknande åkommor har drabbat mer än 60 personer anställda vid det amerikanska utrikesdepartementet i både i exempelvis Ryssland och Kina, men även på amerikansk mark.

Senaste fallet rapporterades i maj 2021.

En okänd fientlig teknik misstänks vara källan till syndromet.

Gällt ljud inleder åkomma

Den drabbade underrättelsepersonalen rapporterar bland annat om att först ha hört ett högt ljud, för att sedan känna ett tryck i kraniet. Därefter har de drabbats av olika störningar.

VIDEO: Se ett offer förklara känslan av Havannasyndromet

Video

Symtom på Havannasyndromet

Listan över symtom i samband med Havannasyndromet omfattar bland annat:

  • Illamående
  • Yrsel
  • Synrubbningar
  • Gångbesvär
  • Hörselförlust
  • Sömnlöshet
  • Minnesförlust

Enligt en amerikansk rapport tyder symtomen på att effekten kommer från ”målinriktad, pulserande radiofrekvent energi”.

Effekten är känd från forskning i samband med patent på anordningar som undersöker användandet av mikrovågor som vapen.

Så kan vågor förlama kroppen

Flera välkända vapen använder vågor till att oskadliggöra en fiende.

Ett vapen använder exempelvis pulserande radiovågor till att påverka små hår djupt inne i hörselgången. Det medför yrsel, orienteringsstörningar och störd balansförmåga.

Hår rubbar jonkanaler

Om vågor får håren att vibrera kommer de antingen att öppna eller stänga så kallade jonkanalerna, som styr hjärnsignalerna i balansorganet. Till vänster ser du ett tillstånd i vilket balansens nervsignaler skjuts i väg för tätt – till höger för glest.

© Karl F. Kiefer et al.

Ett annat vapen sänder ut mikrovågsenergi som tas upp i hjärnvävnaden och skapar en liten, men snabb ökning i temperatur, så att vävnaden utvidgas.

Utvidgningen skapar en tryckvåg av ljud inuti kraniet, vilket orsakar ett våldsamt obehag.

Syndrom ger bestående hjärnskador

En studie från 2019 visade att syndromet hos en del hade satt sig som hjärnskador, vilka kan jämföras med ihållande hjärnskakning.

Hjärnskador av Havannasyndromet

Hjärnavbildningar har visat att de påverkade agenternas hjärnor har förändringar i den grå och vita hjärnsubstansen – det vill säga i den vävnad som innehåller nervcellerna respektive nervcellernas utskott omgivna av vita fettskidor. Färgerna illustrerar var hjärnvävnaden har vuxit respektive krympt.

© Ragini Verma et al.

Den amerikanske presidenten, Joe Biden, arbetar enligt The New York Times aggressivt med att utreda saken i grunden.

Anonyma källor i både före detta president Trumps och Bidens administrationer har yttrat misstankar om att ryska militära underrättelsetjänster ligger bakom.