Atombomb sprängs i stad

Duellen: Är atombomben eller vätebomben mest förödande?

Vad är skillnaden mellan en atombomb och en vätebomb, och hur många kärnvapen råder världens kärnvapenmakter över?

Vad är skillnaden mellan en atombomb och en vätebomb, och hur många kärnvapen råder världens kärnvapenmakter över?

Shutterstock

Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 är fortfarande de enda kärnvapen som har använts i krig. Trots att förödelsen var enorm, bleknar atombombens destruktiva kapacitet jämfört med vätebombens.

Båda bomberna tillhör kategorin kärnvapen, men fungerar enligt olika principer.

En vätebomb är mer förödande än en atombomb

Hiroshimabomben använde fission, det vill säga klyvning av atomkärnor, som utlöste en kedjereaktion.

I en vätebomb är fissionen bara en utlösare, vars energi sedan får tunga väteatomer kallade deuterium och tritium att fusionera.

Under fusionen förlorar väteatomerna en del av sin massa för att bli en enda atom. Den förlorade massan blir i stället energi, som utnyttjas i den våldsamma explosionen.

Den största vätebomben som någonsin detonerat var den sovjetiska Tsar Bomba 1961. Provsprängningen hade en sprängkraft på 50 000 kiloton, eller mer än 3 300 gånger större än Hiroshimabomben.