Video: Se monstermaskinen arbeta

Jorden runt arbetar enorma maskiner med kolossala krafter i människans tjänst. Se världens största grävmaskin Krupp Bagger 288 i aktion här.

bagger288

Den tysktillverkade Krupp Bagger 288 är världens största grävmaskin. Med sina 18 skovelhjul flyttar den inemot 240000 ton kol om dagen.

Se monstret i aktion i videoklippet härnedan:

Läs mer om världens monstermaskiner i Illustrerad Vetenskap nummer 7/2013.