När konstruerades de första kloaksystemen?

Hur långt tillbaka i historien har man känt till kloaker? Vem byggde de första?

Antik kloak
© Shutterstock

De tidigaste kloaksystemen är från Babylon omkring 4000 f Kr. Kloakerna ledde bort vatten från gatorna vid regn, men enstaka hus var troligen också anslutna till systemet. Det var emellertid först under romarriket som man konstruerade ett riktigt underjordiskt kloaksystem för att leda bort spillvatten från bad och toalettbesök. Omkring 800 f Kr anlades de första kloakerna under Rom. Systemet var under lång tid reserverat för offentliga institutioner, och först år 100 e Kr tillät man att privata hem anslöts. Romarnas kloaksystem var inte bara avancerat utan även miljövänligt. Till exempel återanvändes vattnet från de offentliga baden ofta som sköljvatten till toaletter, innan det leddes vidare till de stora kloakerna under staden och slutade i Tibern.