Emrah Yorulmaz/Getty Images

Marken går sönder under jordens farligaste damm

Invånarna i den irakiska storstaden Mosul lever i skuggan av en lurande katastrof. Landets största damm ligger strax norr om staden och kan enligt experter kollapsa när som helst.

Kriget mot Islamiska staten har tagit hårt på invånarna i den nordirakiska storstaden Mosul. De irakiska trupperna har befriat staden, men nu lurar ett annat stort hot 40 kilometer norr om staden.

Där finns den 113 meter höga Mosuldammen som enligt ingenjörer kan kollapsa vilket ögonblick som helst.

Om dammen kollapsar släpps 11 biljoner liter vatten ut från den uppdämda vattenreservoaren. Efter knappt två timmar kommer en 26 meter hög våg skölja in över den hårt prövade miljonstaden.

Domedagsvågen kommer att fortsätta ned längs floden Tigris och översvämma städer som Tikrit, Samarra och till slut huvudstaden Bagdad.

2016 beräknade forskare som anlitats av Europeiska kommissionen att vågen i värsta fall kan döda 1,5 miljoner människor.

Därför krossas marken under Mosuldammen

Mineralerna i marken under dammen löses upp i vatten och det gör att vattnet från reservoaren kontinuerligt gräver hål i marken under dammen.

Därför har man alltsedan dammen byggdes i början av 1980-talet fått laga de hålrum som uppstår genom att pumpa ned betongmassa i marken.

Ingenjörer vill försegla dammen

Ingenjörer har föreslagit att man ska lösa problemet genom att uppföra en 240 meter hög betongmur som ska gå hela vägen runt dammen och sträcka sig 100 meter ned i marken.

100 meter under marken står stengrunden nämligen emot vatten så där kan vattnet inte gräva sig igenom. Projektet beräknas kosta 26 miljarder kronor.