Shutterstock

Människans produkter väger mer än naturens

Vikten av människoskapade föremål fördubblas var tjugonde år och överstiger nu den totala vikten av alla levande organismer.

Ingen djurart har satt så djupe spår på jordklotet som människan. Inte minst mängden är överväldigande. Jordens 7,8 miljarder människor väger tillsammans sex gånger mer än världens alla vilda däggdjur.

Dessutom har vi under den senaste delen av vår historia satt så stora fingeravtryck på jorden att geologer överväger att tilldela människan sin egen geologiska tidsålder, antropocen.

Vi har satt outplånliga spår

Människans förändringar av landskapet, vår förbränning av fossila bränslen och inte minst vår kärnkraft och våra kärnvapen har satt så varaktiga spår på vår jord att de troligen kommer att vara både syn- och mätbara lång tid efter att vår art har gått under.

Under de senaste hundra åren har vikten av människoskapade föremål (röd kurva) exploderat och överstiger nu planetens totala biomassa (grön kurva). Y-axeln visar vikten i biljoner ton. Pelaren till höger visar vikten uppdelad mellan materialen betong (A), sand och grus till anläggningsarbeten (B), tegelsten (C), asfalt (D) och metall (E).

© Shutterstock

Nu kan forskare från Weizmann Institute of Science i Israel meddela att vi har nått en ny milstolpe i vår historia. De har räknat ut att människoskapade föremål nu väger lika mycket som vikten av allt liv på jorden.

Forskarna har delat upp våra produktioner i fem stora grupper efter vilka material de består av: betong, tegelsten, asfalt, metall och olika stenmaterial (sand, grus med mera).

När alltihop adderas når vikten upp till 1,1 biljoner ton – lika mycket som jordens biomassa. Och då har vårt avfall inte inkluderats.

Dammbyggnader, som denna över Yangtzefloden i Kina, väger tungt i statistiken. Bara betongen dammbyggnaden väger mer än 60 miljoner ton.

© Shutterstock

Vikten av människans verk har ökat på allvar de senaste drygt hundra åren. Enligt forskare vägde de bara tre procent av biomassans vikt år 1900.

Sedan dess har vikten i genomsnitt fördubblats vart tjugonde år. Nu producerar vi varje år 30 miljarder ton material. Det innebär att vi varje vecka skapar infrastruktur och produkter, som väger lika mycket som hela världens befolkning.