Shutterstock

Vad gör hängbroar så starka?

De flesta av världens längsta broar är hängbroar. Det verkar instabilt att hänga upp vägbanan i kablar, så vilka är fördelarna med hängbroar?

Hela idén bakom hängbroar är att en dragande kraft är mycket lättare att ta upp än en sammanpressande kraft – tänk till exempel på en bit ståltråd som man lätt kan trycka ihop med fingrarna men som är i det närmaste omöjlig att dra sönder.

I en hängbro bärs vikten upp med hjälp av en dragande kraft. Eftersom dragpåverkan är relativt lätt att ta upp, kan man göra brospannet mycket långt.

Hela det enorma trycket tas då upp av de solida huvudtornen (pylonerna) och förs direkt ned i fundamentet, som kan bära en nästan obegränsad vikt, om pylonerna är tillräckligt väl förankrade.

Tack vare den speciella tekniken kan man göra brospann på flera kilometer. I dag är världens längsta hängbro Akashi-Kaikyo, som förbinder två öar i Japan.

Den har ett brospann på 1991 meter, men det är tekniskt möjligt att konstruera hängbroar med mycket längre spann. Bland annat finns det planer på en bro över Gibraltarsundet.

Den skall ha tre pyloner och två huvudspann – vart och ett av dem på omkring fem kilometer.

TOPP 5: Vilken hängbro har det längsta fria spannet?

Det fria spannet är det största avståndet mellan två bropelare.

© Wiki commons

1. Akashi Kaikyō Ōhashi-bron

1991 meter, Japan Världens längsta hängbro går över Akashisundet. De två pyloner som bär vägbanan hålls på plats av två nedgrävda betongblock som väger 350 000 ton vardera. Bron stod färdig 1998 och tog tio år att bygga.

© Wiki commons

Xihoumen-Bron

1 650 meter, Kina Är en av fem broar som förbinder ögruppen Zhoushans 1,1 miljoner invånare med det kinesiska fastlandet. Bron stod färdig 2009 efter fyra års byggtid.

© Wiki commons

Stora bält-förbindelsen

1 624 meter, Danmark Stora Bält är internationellt farvatten och bron är byggd med en fri höjd över havet på 65 meter så att stora internationella fartyg kan passera.

© Wiki commons

Osman Gazi-Bron

1 550 meter, Turkiet Bron är uppförd i ett av världens mest jordskalvshotade områden, vilket har ställt stora krav på konstruktionen. Bron stod färdig 2016.

© Wiki commons

Yi Sun-Sin-Bron

1545 meter, Sydkorea Vid syd-kusten får ön Myodo-dong landförbindelse med den koreanska halvön. Brobygget påbörjades 2007 och var klart 2012.