Varför välter inte byggkranar?

En byggkran som ser ut som ett T har en vikt i den ena änden och lyfter med den andra. Varför tippar inte en sådan kran när den inte är lastad?

Byggkranar i arbete
© Shutterstock

En byggnadskran är sällan i balans. Därför behöver den ett stabilt fundament, som kan stå emot de krafter som försöker att tippa kranen, och därvidlag måste man ta hänsyn till lasten, den egna vikten och vinden. En vanlig byggkran har en utliggare på 60 meter och en bakbrygga på 20 meter. En sådan kran kan ha en lyftkapacitet på exempelvis 300 tonmeter, vilket betyder att den kan lyfta 10 ton 30 meter ut eller 5 ton 60 meter ut. För att minimera de krafter som försöker tippa kranen framåt i lastat tillstånd, ser man till att kranen obelastad har ett vältande moment bakåt på ungefär halva lyft-kapaciteten, det vill säga 150 tonmeter för en kran med en lyftkapacitet på 300 tonmeter. Det görs med en motvikt som består av betongblock placerade längst baktill på bakbryggan. En motvikt på 7,5 ton 20 meter ut på bakbryggan försätter kranen i balans, när den lyfter 2,5 ton 60 meter ut, om man bortser från utliggarens och bakbryggans egenvikt. Momentet framåt eller bakåt kommer då att bli högst 150 tonmeter, och kranmasten måste vara stark nog för att ta upp detta vältade moment och överföra det till betongfundamentet via stora bultar. Dessutom måste fundamentet vara tillräckligt tungt för att kranen inte skall välta.