GlobalVision/Getty Images
Skyskrapor tornar upp sig från planet.

Påverkar skyskrapor jordens rotation?

När jag sträcker ut armarna medan jag snurrar runt sjunker hastigheten. Kan skyskrapor påverka jordens rotation på samma sätt?

Varje gång ingenjörerna uppför en hög byggnad får de jorden att rotera en mikroskopisk andel långsammare än tidigare. Därmed blir dygnet något längre.

Ju högre och tyngre skyskrapan är och ju närmare ekvatorn byggnaden uppförs, desto mer bromsas planetens rotation.

Detta fenomen har med roterande objekts fysik att göra. Rotationshastigheten påverkas när fördelningen av massa förändras i ett roterande objekt.

När massan flyttas närmare sitt centrum ökar hastigheten och när massan flyttas längre bort från centrum sjunker hastigheten.

Därför snurrar jorden lite långsammare varje gång en skyskrapa tornar upp sig från planetens yta.

Principen är den samma som när en konståkare gör en piruett och roterar snabbt runt sig själv. När konståkaren sträcker ut armarna sjunker rotationshastigheten.

Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, är 828 meter hög och väger cirka 500 000 ton. Det är småpotatis jämfört med jordens radie på 6 371 kilometer och massa på närmare 6 000 000 000 000 000 000 000 ton.

Därför påverkades jordens rotation knappt alls när Burj Khalifa byggdes. Dagen blev bara några miljondelar av en miljarddels sekund längre.

500 000 ton väger världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai.

Effekten av en byggnad är dock så liten att den varken märks eller går att mäta. Inte ens alla jordens skyskrapor tillsammans påverkar dygnets längd på något märkbart vis.

Effekten är till exempel betydligt mindre än månens gravitation, som förlänger dygnet med cirka 0,0016 sekunder per århundrade.