Kiruna lastas på lastbilar

Gruvdrift för jorden runt Kiruna att kollapsa och staden i norra Sverige följer snart med i avgrunden. Därför ska Kiruna flyttas tre kilometer österut. Läs mer om och se principerna bakom flytten av en hel stad i videon.

Kiruna teaser image

Kiruna kollapsar i jakten på järnmalm

Kiruna ligger granne med världens största järnmalmsgruva och gruvbolaget bakom har inte för avsikt att minska aktiviteten under marken. Vilket är olyckligt både för byggnader och invånare.

Järnmalmen sträcker sig in under staden och varje gång gruvbolaget spränger ett nytt gruvschakt kollapsar marken ovanför och skapar meterbreda sprickor som hotar att sluka Kiruna. Därför ska hela staden under de närmaste 20-30 åren flytta tre kilometer österut, där Nya Kiruna ska uppstå.

Kiruna försvinner byggnad för byggnad

Gruvstaden krymper gradvist, vilket dessa animerade satellitbilder visar:

Kiruna 2015: Staden ligger alldeles intill gruvan (nederst till vänster). Området precis väster om staden evakuerades redan 1970-talet då det hade uppstått sprickor i marken.

Kiruna 2033: Stora delar av den nuvarande staden töms och ett naturreservat har skapats. bland annat har stadens järnvägsstation och rådhus fått en ny adress.

Kiruna 2100: Gruvdriften når sin största utbredning. Merparten av dagens Kiruna är flyttat och naturen har tagit över landskapet.

Framtidens Nya Kiruna: Så föreställer sig ingenjörerna att Nya Kiruna kommer att se ut runt stadens nya samlingspunkt, rådhuset Kristallen. Det ursprungliga rådhustornet har återanvänts och rests på torget.

18 000 människor ska flytta från Kiruna

Kirunas 18 000 invånare står inför en flytt där både hus och prylar ska bort från riskområdet. Läs hela historien om det gigantiska flyttprojektet här: