Kina bygger världens första skogsstad

40 000 träd och miljontals växter ska bilda grunden för världens första skogsstad. Byggandet har precis inletts i södra Kina.

© Stefano Boeri Architetti

Kina har intagit en ledande position när det gäller grön energi och nu bygger den asiatiska stormakten världens första så kallade skogsstad.

Byggandet av den miljövänliga staden har just påbörjats i närheten av miljonstaden Liuzhou i Guangxiprovinsen.

Skogsstaden har ritats av den italienske arkitekten Stefano Boeri, som bland annat står bakom den lodräta skogen Bosco Verticale i Milano. Skogsstaden förväntas kunna hysa 30 000 människor när den står färdig år 2020.

© Stefano Boeri Architetti

Liuzhou Forest City, som staden heter, ska täckas av natur – däribland cirka en miljon växter och 40 000 träd. Tillsammans kan stadens flora absorbera 10 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppet från mer än 2 100 bilar. Dessutom producerar staden 900 ton syre per år.

© Stefano Boeri Architetti

Staden tar upp ett område på cirka 1,75 kvadratkilometer – knappt fyra gånger så mycket som Vatikanen – och kommer utöver de 30 000 bostäderna även omfatta ett sjukhus, två skolor och många shoppingmöjligheter. Ett elektriskt tåg kommer att transportera elbilar mellan skogsstaden och Liuzhou.

© Stefano Boeri Architetti

All energi i staden är grön och kommer från geotermisk värmesystem och solceller på byggnaderna.

© Stefano Boeri Architetti

Förhoppningen är att den gröna staden genom att minska koldioxidutsläppen kan hjälpa till att sänka den annars ökande medeltemperaturen i området. Utöver det ska Liuzhou Forest City vårda det lokala djurlivet och öka den biologiska mångfalden i området.

© Stefano Boeri Architetti