Hur mycket kan höghus svaja?

Jag har hört att mycket höga byggnader svajar från sida till sida. Varför gör de det, och hur mycket svajar de egentligen?

Nattljus från storstad
© Shutterstock

Blåser det kraftigt får vindtrycket träd att svaja. Det gör de för att deras struktur är eftergivlig. Det samma gäller moderna höghus. De är byggda av relativt lätta material med ett skelett av stål, som ger efter lite, när vinden trycker mot huset. De kan svänga upp till en meter, men i regel är det mindre, och väldigt massiva skyskrapor som Empire State Building svajar högst fem millimeter. Varje byggnad har en egenfrekvens, som framför allt är beroende av dess höjd. En skyskrapa kan till exempel ha en egenfrekvens på 0,16 Hz. Det betyder att det tar cirka sex sekunder för den att svaja från ena sidan till den andra, och arbetar eller bor man i toppen av ett höghus, kan accelerationerna från svängningarna vara så obehagliga att man kan bli sjösjuk. Därför bygger man nu in svängningsdämpare i många höghus. I världens högsta skyskrapa, Taipei 101 i Taiwan, har man en 730 ton tung betonkula upphängd på 88:e våningen. Den stabiliserar byggnaden och reducerar svängningarna med cirka 40 procent. Det är bra både när det blåser och vid jordskalv.