Hur kommer kranarna upp på en skyskrapa?

Man ser väldigt ofta kranar på skyskrapor som är under konstruktion. Hur får man egentligen upp kranarna dit och senare ned igen?

byggekran, højhuse, byninger

Kranar är byggda som teleskopkikare

Den enklaste metoden är att placera en lyftkran utanför byggnadens fasad. Kranen är konstruerad som en teleskopkikare, så att man löpande kan sätta in tornsektioner under den, efter hand som byggnaden blir högre. För att se till att kranen inte välter fäster man varje sektion i byggnaden. När arbetet är färdigt, kan de enskilda elementen steg för steg skjutas ihop igen.

Nackdelen med att placera kranen bredvid ytterväggen är att kranens arm måste kunna nå tvärs över byggnaden. Lastförmågan sjunker ju längre armen är, och därför har kranen bara en viss räckvidd. En annan lösning är att placera kranar hela vägen runt byggnaden. Det är dock dyrt, och samtidigt kräver det koordinering att undgå att kranarna svänger in i varandras banor.

Goda erfarenheter av kranar i mitten av byggnaden

Ingenjörer har även goda erfarenheter av att placera kranen i mitten av byggnaden. För det ändamålet använder man i regel en tornkran med teleskopsektioner. Fördelen är att armens längd utnyttjas bättre med en central placering. Väljer man den metoden måste man dock vara inställd på att man inte kan göra byggnaden färdig invändigt, förrän lyftkranen har gjort sitt arbete och man tagit bort den igen.