Shutterstock / sdecoret

Så kommer artificiell intelligens att ge dig ett lättare liv

Hälsa, säkerhet, kommunikation och transport är bara några av de områden, där artificiell intelligens letar sig in i ditt liv i dag, i morgon och under kommande årtionden.

För många är artificiell intelligens ren ondska inpackad i mördarrobotar och ansiktslösa datorsystem, som vill bekämpa mänskligheten i filmer och tv-serier.

Verklighetens artificiella intelligens är dock uteslutande byggd för att hjälpa dig när du söker på nätet, tittar på en smartmobil eller har pengar skyddade på ett bankkonto. Och användandet har bara precis börjat.

Du har redan daglig kontakt med artificiell intelligens

På smartmobilen

AI styr exempelvis din digitala assistent, kamerans inspelnings- och filterinställningar och ordförslag i texter.

I internetsökningar

I Google-sökningar styr AI bland annat resultatvisning, förståelse av skrivfel och bildresultat utifrån ord.

På internetbanken:

Dina pengar i banken är bland annat AI-övervakade, vilket säkrar mot hackning, identitetsstöld och annat ofog.

I mataffären:

Med ett kundkort kan du få skräddarsydda erbjudanden baserade på ditt eget och andras köpbeteende.

Hastighet, precision och att helt mänskligt kunna tala med en maskin är tre av många goda anledningar till att vi använder artificiell intelligens, ofta förkortat AI.

AI tänker fortare än vi

I grund och botten är AI en samlande beteckning för IT-system som exempelvis neurala nätverk löst modellerade efter den mänskliga hjärnan.

Konkret är det maskiner som tar emot och bearbetar data med hjälp av bland annat självlärande algoritmer, avancerad sannolikhetsberäkning och sinnrika belöningssystem för att optimera och förutsäga allt från väderprognosen till nästa ord du skriva på din telefon.

Med snabbare processorer och bättre AI-förståelse hos forskare och tillverkare blir de så kallade artificiella neuronerna kontinuerligt alltmer effektiva på att bearbeta data och därmed att genomskåda mönster och hitta lösningar på problem med hög precision och i ett tempo, som vi inte kan hänga med i.

Så här hjälper AI dig snart

© Shutterstock / Blue Planet Studio

Förbättrar din hälsa

Enligt FN har mänskliga läkare en frekvens av felställda diagnoser på 3,5 procent och AI kan hjälpa till att minska den till en halv procent.

Omsatt i människoliv är det enligt världshälsoorganisationen miljontals personer, som kan räddas med AI:s förmåga att förutsäga sjukdomar och smittspridning, likt den vi nyligen har varit utsatta för i samband med coronaviruset.

AI kan med hälsodata från dig och personer i din ålder också fortlöpande övervaka din hälsa och utfärda varningar vid eventuella mönsteravvikningar.

Prata med hela världen

Föreställ dig att du kan tala flytande japanska med hjälp av en app som översätter från svenska till japanska i realtid.

Översättningar av talat språk är ett område där regelmässiga, tränade maskiner har utsetts att kunna hjälpa dig att köpa fisk som en infödd på Toyosu-marknaden i Tokyo.

Senast har Meta (före detta Facebook) annonserat ett stort projekt för universell översättning av både text och tal för hundratals språk, som och miljarder andra sedan kan använda nästan helt naturligt.

Bekämpar fejknyheter

I det dagliga mediabombardemanget kan det vara svårt att genomskåda vad personer som exempelvis Putin, Biden och andra statschefer har sagt – eller blir beskyllda för att ha sagt.

Deepfakevideor som den här från den amerikanska presidentvalkampen 2020 existerar redan i dag och kommer bara att bli bättre och vanligare. AI kommer i framtiden att vara vårt försvar mot felaktig information och falska nyheter.

EU, FN och andra stora organisationer har satt allt fler segel för att bekämpa tusentals falska nyheter på sociala medier genom att exempelvis låta AI nosa upp innehållet på ett naturligt språk.

Informationen autokontrolleras mot andra datakällor och i slutändan ska innehållet rangordnas lägre om det är missvisande fakta.

Ökar din cybersäkerhet

Med mer aggressiv cyberkriminalitet i Europa sätts AI-verktyg redan i dag in som en sköld.

Automatiserade hotupptäckter är bara en säkerhetsvinst, en annan är mer säkert hemarbete med varningar om någon kollegas dator uppför sig underligt och kan smitta med virus.

En tredje fördel är AI:s träning på att skilja mellan bra och dålig nätverkstrafik, så att den kan ingripa om ett farligt robotnät har börjat samla sig för att angripa ditt företags datorer.

Smarta städer och hem

I Barcelona kontaktar soptunnan själv kommunen när den ska tömmas, och i Seoul mäts trafikens flöde, hastighet och förorening kontinuerligt med hjälp av sensorer och optimeras av en AI.

Fler vardagsföremål kopplas online, vilket också sker med maskiner som kyl och frys, spis, tvättmaskiner i hemmet, som får inbyggd AI.

Du kan se fram emot hur ditt hem lär känna dig och dina vanor med rätt musik på morgonen, mysig kvällsbelysning och kanske ett litet trick från din smarthund när du kommer hem.

AI på längre sikt

+5 ÅR: Felfri kundtjänst

När du i dag får hjälp eller beklagar dig i chatten hos ett större företag är det sällan en person som läser din text, utan en upplärd robot som kan förstå och besvara dina frågor.

På lite längre sikt väntar man sig att vi en dag också har robotar som även hanterar telefonsamtal. Talroboten vet i stort sett allt, kan tala alla språk dygnet runt och är alltid vänlig.

Är din tid för dyrbar för sådant, så kan din digitala assistent Siri ta samtalet med kundtjänsten.

+10 ÅR: Självkörande transport

Självstyrande bilar, drönare och fartyg befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium, men fler AI-forskare förväntar sig att vår transport blir självkörande med maskinella här-och-nu-beslut, som ska fattas bland andra självkörande transportmedel.

© Shutterstock / Suwin

På ännu längre sikt är en av många visioner att vi får bilar som kan köra bara några centimeter ifrån varandra och flätas ihop perfekt på motorvägen, eftersom alla fordon styrs av samma AI, som uppdateras med alla trafikanters positioner i realtid.

+20 ÅR: Avlastar oss från arbete

Många har förbannat att maskiner sedan länge har tagit över många industriella jobb och under de kommande åren konkurrerar AI med alla på jobbmarknaden, från anställda i snabbmatsrestauranger till läkare och advokater.

Det är omöjligt att se klart 20 år fram i tiden, men självlärande maskiner förändrar och underlättar troligen jobben markant under kommande årtionden.

Så har du funderat på hur du ska använda din framtida fritid?