Wikimedia Commons
Open AI's chatbot kaldet ChatGPT

Revolutionerande chatbot stormar fram

En ny chatbot kallad ChatGPT från Open AI kan konversera och författa texter på en aldrig tidigare skådad nivå.

Robotarna kommer att ta över vårt arbete och artificiell intelligens – även kallat AI – kommer att i hög grad göra mänsklig hjärnaktivitet överflödig.

Så har skräckscenariot sett ut under många år. Den artificiella intelligensen har dock inte visat sig vara tillräckligt bra för att de som arbetar professionellt med it på allvar ska kunna dra nytta av den.

ChatGPT är den mest avancerade chatbotten hittills.

Du behöver varken någon app eller ett visst program för att komma i gång med att använda den, allt som krävs är en inloggning till Open AI:s webbsida ChatGPT.

© Shutterstock

Men allt det förändrades i ett slag i och med lanseringen av Open AI:s nya chatbot kallad ChatGPT i slutet av november 2022.

Outtömlig kunskapsbank

Nyheten i detta sammanhang är inte att ännu en chatbot har sett dagens ljus, utan hur bra den är på att konversera och formulera texter.

"Du kan ställa grundläggande frågor, som vanligtvis skulle googla, eller så kan du be den att skriva en kärlekslåt, och så gör den det", säger teknikjournalisten Ann-Marie Alcántara från Wall Street Journal i en intervju och förklarar:

"Härom dagen bad jag chatbotten att skriva en uppsats i kvantfysik och pokémon, varpå den sammanställde en uppsats om de två vitt skilda ämnena och hur de relaterar till varandra."

Det finns med andra ord inga gränser för vilka frågor du kan ställa till chatbotten, men det finns däremot gränser för vad den kan och kommer att svara på.

Om du exempelvis frågar roboten hur gammal du blir kommer den att svara något i stil med att det inte går att veta, eftersom det beror på flera faktorer.

Vill du veta hur man går till väga när man stjäl en bil, kommer den att informera sig om att det är straffbart och rekommendera dig att använda dig av offentlig transport.

Har en enorm kunskapsbank

Anledningen till att ChatGPT både kan föra längre dialoger, erkänna misstag och känna igen kuggfrågor är att den hämtar sina svar från enorma mängder data.

Den har fått tillgång till det sociala mediet Twitter och en stor del av internet. Och det är via denna datamängd som den smarta chatbotten har skaffat sig kunskaper om människan samt de sätt på vilka vi agerar och kommunicerar.

Genom att "dammsuga" delar av internet på information hävdar kritiker bland annat att Open AI riskerar att göra intrång på upphovsrätten.

Allt kan missbrukas

Som med så många andra tekniker finns det inga garantier för att Open AI:s ChatGPT inte kan missbrukas. Det gäller inte minst i utbildningssammanhang.

Det kan den biträdande professorn i strategisk ledning vid Toronto University, Kevin Bryan, skriva under på.

"Du kan inte längre låta studenterna lösa examensuppgifter hemifrån", säger Bryan enligt Daily Mail i samband med hur bra ChatGPT är på att skriva komplexa uppsatser på universitetsnivå.

Han har själv testat chatbotten i flera omgångar och bett den att skriva uppsatser där den kombinerar kunskaper från olika vetenskapliga områden – vilket den har löst framgångsrikt.

"Den klarade det ärligt talat bättre än en genomsnittlig MBA-student. Inget av svaren var 'fel' och de flesta var faktiskt fördjupande", tillägger Bryan.

Även om ChatGPT hittills har imponerat på alla och envar, så betyder det inte att den är felfri.

Det finns fortfarande frågor den inte kan besvara och det finns fortfarande frågor som den svarar fel på.

"Om du ställer frågor i ett ämne som du är väl insatt i, så kan du få svar som helt enkelt ät felaktiga. Blir frågorna för existentiella kommer chatbotten också till korta", säger Ann-Marie Alcántara.