Shutterstock

Ny teknik gör det möjligt att prata med de döda

Flera företag utvecklar ny teknik som gör att vi kan kommunicera med digitala kopior av den avlidne.

Tänk dig att kunna diskutera livets stora frågor och vardagliga små finurligheter med dina föräldrar – även efter det att de har dött.

Det är nog för de allra flesta en tanke som hör hemma i en science fiction-filmer.

Men med de senaste årens framsteg inom artificiell intelligens och röstteknik har ett antal företag bestämt sig för att omvandla tanken till verklighet.

Ett av dessa företag är amerikanska HereAfter AI.

Under parollen ”Dina berättelser och röst. För evigt” har techföretaget lanserat en interaktiv app som gör det möjligt att prata med digitala kopior av vänner eller familjemedlemmar långt efter att de har dött.

Det första steget är att mata appen med data. De personer som ska kopieras och sparas digitalt efter sin död får ett stort antal frågor.

När deras svar har behandlats kan de anhöriga kommunicera med dem efter att döden inträffat via Amazons Alexa-app, som talar precis som den avlidne gjorde.

Det är en teknik som redan är väl utvecklad.

Ett exempel är när regissören Morgan Neville i filmen "Roadrunner" från 2021 om tv-kocken Anthony Bourdain manipulerade Bourdains röst med hjälp av artificiell intelligens.

På så sätt fick han den bortgångne stjärnkocken att säga tre rader i filmen som han faktiskt aldrig har yttrat.

Ett filmiskt tilltag som väckte stor upprördhet.

Behåller kontakten med den avlidne

HereAfter AI:s app är begränsad till att endast kunna svara på de frågor som den döde själv svarade på medan han levde.

Och detta är en av svagheterna med många av de växande tekniska lösningarna i området: De kan bara återge meningar och minnen formulerade av den avlidne, men de kan inte prata om nya ämnen, inte heller ta hänsyn till relationen till den som de för ett samtal med.

Än.

Nu utvecklar nämligen flera företag ännu mer sofistikerade digitala avatarer som kan simulera kommunikation med döda.

Ett av dessa företag är den amerikanska startupfirman You, Only Virtual (Du, bara virtuell, reds. anm.), som nästa år lanserar en plattform som samlar in textmeddelanden, e-postmeddelanden och konversationer mellan användare i realtid.

När en av tjänstens användare dör kommer de tusentals interaktionerna att användas för att generera en så kallad "persona" som tjänstens övriga (en eller flera) användare kan fortsätta kommunicera med.

Tanken är att man utifrån stora uppsättningar data kan skapa algoritmer som kan imitera den avlidnes kommunikationsmönster med stor precision.

Drivkraften för grundaren av plattformen, Justin Harrison, härrör från hans mammas långtgående cancer. Enligt Harrison gav hans mammas nära förestående död honom anledning att fundera över möjligheten att skapa en förbindelse med henne som sträcker sig in i livet efter detta.

Enligt Harrison ger plattformen människor "en aldrig tidigare skådad möjlighet" att "upprätthålla en anslutning som är autentisk, nyanserad och unik" för den avlidne.

Kan få minnen att bestå

Kritiska röster påpekar dock att det i kölvattnet av ny teknik även följer flera etiska dilemman, både när det gäller frågor om samtycke och integritet, men också i att tekniken riskerar att förlänga och grumla människors naturliga sorgeprocess.

Detta är något som oroar Erin Thompson, klinisk psykolog specialiserad på sorg, som har pratat med MIT Technology Review om perspektiven för den nya tekniken.

– I sorgens akuta fas kan man få en stark overklighetskänsla, där man inte kan acceptera att den avlidne är borta, säger hon och förklarar att detta kan bli ännu svårare om personen fortsätter att existera i ett digitalt universum.

Andra anser å andra sidan att artificiell intelligens kan fungera som ett viktigt hjälpmedel i sorg.

Som Rohit Prasad, vice vd för Amazons digitala assistent Alexa sa vid en konferens tidigare i år om företagets arbete med ny teknik som kan imitera mänskliga röster - så också de avlidnas:

– Även om artificiell intelligens inte kan ta bort smärtan av förlusten kan den med all säkerhet få minnena att bestå.