Hotas ditt jobb av artificiell intelligens?

Chattrobotar som ChatGPT är experter på at skriva, föra samtal och analysera mönster. Detta leder till stora förändringar i många branscher. Se om ditt jobb riskerar att bli överflödigt.

Hotas ditt arbete av artificiell intelligens, toppbild
© Shutterstock

Upp emot 300 miljoner heltidsjobb i hela världen kommer inom en nära framtid att tas över av artificiell intelligens. Detta är resultatet i en ny rapport från den amerikanska investeringsbanken Goldman Sachs.

Men förlusten av arbetsplatser drabbar inte alla branscher lika hårt och i en del fall kan medarbetarna se fram emot att artificiell intelligens kommer att underlätta deras arbete och göra det mer spännande.

Kundtjänst

Service arbeten
© Shutterstock

Chattrobotar är gjorda för att besvara frågor

Anställda inom kundtjänster i Indien har all anledning att frukta artificiell intelligens, för den kommer utan tvekan att ta över mängder av jobb i deras bransch.

En av chattrobotarnas spetskompetenser är just att svara på frågor, så de kommer utan problem att kunna informera kunder om exempelvis en varas kvalitet, var det går att hitta den i varuhuset och möjliga avbetalningsplaner.

Medan många jobb löper överhängande risk att försvinna kommer det fortfarande att finnas behov av att människor kan hjälpa kunder med mer komplicerade problem.

Medier

Artificiell intelligens i medier
© Shutterstock

ChatGPT skriver väderprognoser och nyheter

Chattrobotar som ChatGPT har en enastående kompetens att skriva texter som baseras på fakta och de används redan till att producera exempelvis väderprognoser och sportreportage.

Nyhetsmediet NewsGPT har gått ett steg längre och har specialiserat på att leverera korta nyhetsartiklar som uteslutande har skrivits artificiell intelligens.

Chattrobotarna kan ännu inte skriva längre eller mer originella artiklar, men de lär sig mer varje gång de används.

Finans

Artificiell intelligens inom finans
© Shutterstock

Bankanställda får hjälp med de svåra uppgifterna

Inom finanssektorn arbetar anställda bland annat med att analysera data från redovisningar och komma med förslag på investeringar.

Artificiell intelligens lämpar sig särskilt väl för sådana uppgifter, därför att datorn snabbt ser mönster i komplexa datasamlingar, som exempelvis visar hur marknader och företag kommer att klara sig i framtiden.

Därmed kommer tekniken helt säkert att ta över de mest rutinpräglade arbetena inom finanssektorn, samtidigt som den kan bli ett praktiskt verktyg för att stöda anställda med mer krävande uppgifter.

Produktion

Artificiell intelligens i produktion
© Shutterstock

Robotarna intar fabriksgolven

Inom produktion och industri har företag länge använt robotar till att utföra rutinpräglat manuellt arbete.

Den utvecklingen kommer att gå ännu fortare i takt med att robotarna i ökande grad utrustas med artificiell intelligens och därmed även kan sköta mer komplicerade uppgifter.

Inom en nära framtid kommer intelligenta robotar att sköta nästan allt manuellt arbete på fabrikerna och bara ett fåtal personer kommer att behövas till att övervaka produktionen och hålla ett öga på att robotarna utför arbetet på rätt sätt.

Hälsa

Artificiell intelligens inom medicin
© Shutterstock

Artificiell intelligens ställer diagnoser

Inom sjukvårdssektorn kan artificiell intelligens hjälpa läkarna att ställa diagnoser och ge patienterna en mer effektiv behandling. Men det kommer fortfarande att vara en läkare som utvärderar och godkänner robotarnas förslag.

Den artificiella intelligensen kommer också bara att överta en liten del av sjuksköterskornas funktioner.

Däremot kan den avlasta dem genom att planera och dokumentera deras arbete, övervaka läkemedel och andra patientdata, samt säkra att patienterna behandlas i enlighet med läkarens rekommendationer.