Genigma

Bekämpa cancer genom att spela på din smartmobil

Genom att lösa gåtor i mobilspel kan du hjälpa vetenskapsmän att bekämpa ett flertal cancerformer som bröstcancer, leukemi och till och med Alzheimers sjukdom – samtidigt som du själv lär dig mer.

Hjälp vetenskapen att bekämpa skrämmande sjukdomar som cancer och Alzheimers sjukdom, samtidigt som du själv blir klokare – bara genom att spela på din mobiltelefon.

Fenomenet att låta vanliga människor spela på sina datorer och mobiltelefoner och på så sätt ge vetenskapen en kognitiv hand, kallas på engelska Citizen Science Game.

Ett av de senaste tillskotten på spelmarknaden är det spanskutvecklade Genigma.

Där avgör din förmåga att sortera dna-fragment hur mycket du hjälper genomforskare från Barcelona att kartlägga sjuka och friska celler – och förhoppningsvis hjälper till att bota cancer.

Du är smartare än AI

I spelet bidrar du mest möjligt genom att slå en dator i att rockera dna-fragmenten.

Datorn kan naturligtvis själv hantera banala optimeringar, men algoritmerna slutar ofta med att ge samma svar på upprepade problem.

AI är helt enkelt inte tillräckligt pålitligt för att fånga cancercellers anomalier i ordnad, frisk arvsmassa, där dna måste finkammas för att kontrollera kroppens alla celler.

Det är där du kommer in i bilden!

I Genigma ska du slå en dator i att sortera dna-fragment för att hjälpa de spanska genomforskare, som ligger bakom spelet. Spelet går ut på att noggrant urskilja cancersjuka celler från friska.

© Genigma

Du och andra människor har starka visuella och kreativa förmågor att sortera i datauppsättningar med friska och cancerdrabbade dna-fragment via spelet, så att forskarna faktiskt får bättre datamodeller med din handkraft än med smarta IT-system.

Din insats räcker inte så långt i sig själv, men när många spelare sorterar dna-fragment får forskarna fler och mer gedigna data.

Två veckor efter lanseringen har Genigma-projektet passerat målsättningen med 30 000 användare och mer än 1,5 miljoner genomförda spel/sorteringar.

På så sätt kan forskarna själva lägga fler pusselbitar på vägen mot ett botemedel mot leukemi och cancer i äggstockarna, samt bröst-, skelett- och livmoderhalscancer.

Efter de första veckornas datainsamling från mobilspelarna har forskarna fullfört sina studier i två av 23 kromosomer.

Bli själv detektiv för vetenskapen

I många liknande spel ska du och andra hitta saknade pusselbitar eller skjuta malariabubblor, varpå er kollektiva intelligens hjälper till att lösa problem från den verkliga världen.

I spelen finns det möjlighet att hjälpa forskningen inom så skilda områden som Alzheimers sjukdom, proteinproduktion samt den neurovetenskapliga världen, i exempelvis amerikanska Mozak, där du kan hjälpa till att 3D-kartlägga de 86 miljarder neuronerna i hjärnan.

Här kan du se hur ett "citizen science game" som Mozak presenterade sig själv vid lanseringen med en visualisering av hjärnan för fem år sedan:

Video

I spelet Skill Lab: Science Detective från det danskbaserade forskningsprojektet ScienceAtHome utmanas din intelligens också när du i en rad minispel kastas in i frågor och gåtor för att undersöka hur vi människor fattar beslut på egen hand och i grupp.

Mot bakgrund av dina och andras svar och beteenden i spelet får forskarna knutna till Århus universitet information som de kan använda i framtiden för att generellt förbättra upplevelser i datorspel.

Samtidigt kan anonymiserade data om din ålder och förmåga att lösa gåtor ingå i en databas, från vilken det med tillräckligt många personers data kan vara möjligt att påvisa normal och onormal hjärnaktivitet i förhållande till ålder.

Se många fler citizen science games här