Artificiella hjärnor tar kontrollen i storstaden

De första resultaten av att överlåta storstäders infrastruktur åt datorer visar med all önskvärd tydlighet hur alla medborgare drar nytta av att trafikregleringen styrs av artificiellt intelligenta "stadshjärnor".

Kinas femte mest trafikerade stad har i stort sett utplånat allt trafikkaos med ett avancerat datorprogram kallat City Brain.

© Shutterstock

Den kinesiska miljonstaden Hangzhou har framgångsrikt frigjort landets femte mest trafikerade stad med hjälp av övervakningssystemet City Brain, som är utrustat med människohjärnans analyserande egenskaper.

Det går ut på att man analysera datainput från mer än 50 000 övervakningskameror i staden. Bilderna granskas i realtid av programvara som kan upptäckte mönster i trafiken, såsom hastighet, avstånd mellan bilarna och kollisioner.

Varje uträkning samlas i City Brain – en algoritm, som tolkar resultaten och till exempel kan hålla trafikljusen gröna längre om det förbättrar flytet i trafiken.

Det har gjort restiden tio procent kortare, ökat bilarnas genomsnittshastighet med 15 procent och halverat ambulansernas responstid, berättade it-jätten Alibaba, som ligger bakom City Brain på en konferens.

Stadshjärnan assisterar polisen

Trafikreglering är bara början för City Brain. Stadshjärnan kan upptäcka upptakter till oroligheter och hitta kriminella i gatubilden.

Alibaba har redan hjälpt de kinesiska myndigheterna att hitta mer än 500 förrymda fångar med hjälp av programvaran för ansiktsigenkänning som finns inbyggd i stadshjärnan.

Systemet har sålts till Kuala Lumpur och Toronto är i full gång med att utveckla en egen hjärna till en ny stadsdel.