Ocean Exploration Trust

Artificiell intelligens ska lösa hur allt liv på jorden började

Forskare har tillsatt artificiell intelligens till en kaotisk ursoppa för att hitta svaret på hur livet uppkom här på jorden.

Artificiell intelligens ska nu kartlägga hur livet för fyra miljarder år sedan utvecklades från molekyler till självreplikerande rna, som senare blev celler, växter, djur – och till sist det smartaste ledet i evolutionen: du.

Forskare har i åratal förgäves försökt hitta de exakta ingredienserna i livselixiret från ett urhav av möjligheter, vilket förvisso kräver mer än ett par petriskålar och pipetter att rekonstruera.

För att lösa hur livet uppstod har en skotsk forskargrupp från University of Glasgow, ledd av kemiprofessorn Lee Cronin, uppgraderat en hembyggd så kallad chemputer-robot med AI-programvara.

Chemputern testar olika kemiska sammansättningar fysiskt och med AI:s självlärande maskiner kan forskarna simulera och hela tiden optimera sökandet efter de potentiella molekylkandidater som skapade jordens första liv.

Chemputern är professor Lee Cronins egen sinnrika uppfinning, som nu har uppgraderats med AI och ett eget programspråk för att hitta det första livet på jorden.

© University of Glasgow

Den ledande forskaren Lee Cronin förklarar för tidskriften New Scientist att den automatiserade AI-tillgången med exakta uteslutningsmetoder av en myriad av (o)möjliga kemiska sammansättningar, ökar tempot i sökandet efter fröet till allt liv.

Söker efter magiska molekyler

För att hitta den första överlevaren under de karga livsvillkoren i en värld utan konkurrenter har forskarna fyllt chemputerns behållare genom syntes av iminoättiksyra, diverse mineraler och kolbaserade molekyler, för att uppnå slumpmässiga kemiska reaktioner.

Reaktionerna analyseras och sparas kontinuerligt för att konstant kontrollera om det skulle dyka upp självreplikerande organismer i farvattnet. Samtidigt hjälper en algoritm från AI-systemet chemputern att fortsätta optimera tilllagandet av ursoppor för att se livet börja på nytt.

När chemputern kör sina upp till sex simultana försök att skapa liv omvandlas de kemiska reaktionerna till ett värde, som har räknats ut genom att bland annat undersöka upphittade molekyler med infraröd spektrometri och kärnmagnetisk resonans.

De hittade molekylernas värde är ett uttryck för deras komplexitet. Resonemanget från de skotska forskarna går ut på att en hög komplexitetsfaktor innebär att en molekyl har uppstått under en livsskapande process, som ett binärt och datorvänligt svar på om det innehåller liv eller inte.

Ska återskapa jordisk big bang

Forskarnas hembyggda chemputer har förutom AI också nyligen uppgraderat sitt eget programspråk, efter att den under ett årtionde har använts i olika forskningsprojekt till molekylanalys och exempelvis tidigare automatiskt har kopierat läkemedel som viagra.

Här är en tidigare version av chemputern – innan den uppgraderades med AI – och en övergripande visualisering av hur den fungerar.

Det skotska AI-projektet för att hitta upphovet till allt liv har bland annat finansierats med cirka 28 miljoner kronor från John Temple-fonden samt fått stöd av det amerikanska försvarets vetenskapliga avdelning, DARPA, som bland annat låg bakom internet för 50 år sedan.

Hittills har de skotska forskarna, i likhet med världens alla andra experter, ännu inte lyckats återskapa ett jordiskt big bang som har återljudit över hela klotet.