Shutterstock / De Visu

Artificiell intelligens avslöjar artrit långt tidigare

Tyska försök att mata AI med skanningsbilder har visat att artificiell intelligens kan diagnostisera och optimera behandlingen av personer med oupptäckt artrit i de viktiga tidiga faserna, innan sjukdomen blir kronisk.

Ett artificiellt intelligent datorsystem har visat sig framgångsrikt kunna skilja mellan friska och inflammerade leder.

Tyska hälsoforskare och AI-experter ligger bakom försöket, i vilket deras artificiella intelligens efter inledande träning känner igen och korrekt diagnostiserar 82 procent friska leder, 75 procent med reumatoid artrit och 68 procent med psoriasisartit.

På grund av tvetydiga och svåridentifierbara symtom under de tidiga stadierna kan läkare, radiografer och andra hälsoexperter inte mäta sig med datorns resultat.

Det ger nu hopp för miljontals människor i riskzonen för att drabbas av artrit.

Kan optimera tidig behandling

För att skilja mellan friska och sjuka leder har de tyska forskarna först tränat sitt neurala nätverk via bland annat inritade fläckar på högupplösta avbildningar till den artificiella intelligensens mönsterigenkänning.

Därefter har systemet lärt sig att differentiera mellan utseendet på reumatoid artrit och psoriasisartrit.

De artificiella neuronerna har därefter släppts ut på egen hand i en studie av 932 handledsavbildningar från 617 försökspersoner, som är friska eller har en av de två artritformerna.

Den artificiella intelligensen kan efter inlärningen själva kategorisera avbildningarna av friska och sjuka leder, som i försöket har varit den vanligt förekommande reumatoid artrit och psoriasisartrit, som drabbar knappt en tredjedel med hudsjukdomen psoriasis.

De flesta som drabbas av reumatoid artrit är över 40 år och majoriteten är kvinnor.

Systemets förmåga att mycket snabbare upptäcka varningssignalerna kommer i framtiden att vara till stor hjälp med att optimera behandlingen så tidigt som möjligt.

För om artrit inte upptäcks i tid – det vill hos många säga inom de första veckorna eller månaderna med smärta och stelhet – kan sjukdomen utvecklas till en kronisk sjukdom för resten av livet.

Reumatoid artrit är en svår sjukdom

Läkare har oftast bara tvådimensionella röntgenbilder och patienternas berättelser att arbeta med, vilket kan leda till en ett otal (fel)tolkningar.

Därför missar många upptäckten av artrit i de tidiga faserna, då det kan se ut som ofarlig muskelömhet och överbelastning.

Verklig reumatoid artrit börjar med att immunförsvaret är i obalans och angriper frisk vävnad.

När sjukdomen väl har spridits till lederna kan den inte botas, men läkemedel och andra behandlingar som fysioterapi kan dock i stort sett bromsa utvecklingen.

Läkemedel är vanligtvis kemoterapimedel som metotrexat i tablettform och injektioner med binjurebarkhormon.

Läkemedlet rekommenderas, även om en artritpatient oroar sig för biverkningar, eftersom själva artriten ofta är mycket värre.

Artrit kan under loppet av ett par år ge upp emot 90 procent av de drabbade varaktiga ledskador, som i vissa fall kan kräva operation.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 14 miljoner människor på jorden i dag lider av reumatoid artrit. De flesta människor med artrit är över 40 år och majoriteten är kvinnor.

Ger hopp åt miljontals människor

Det uppskattas att det finns 350 miljoner artritpatienter i hela världen, som kunde ha fått stor hjälp av ett AI-system på ett tidigt stadium.

De tyska forskarna har förutom sin upplyftande studie rapporterat att tekniken för upptäckt av artrit befinner sig i en tidig fas, med bara två artritformer av flera hundra.

Icke desto mindre understryker de att deras AI-system kan användas till framtida förutsägelser om huruvida människor utvecklar artrit om de exempelvis har psoriasis.

De dyra avbildningarna kan enligt forskarna ersättas med billigare ultraljudsbilder, som inom ett par år med enkel AI-hjälp kan bekräfta eller motbevisa misstankar om begynnande artrit.